Gangeprøver 2-4, 5-6, 7-8 og 9-10

Vi øver én gangetabell av gangen, men etter hvert skal elevene kunne hele gangetabellen fra 1-10 på rams. Som en oppvarming til selve den store prøven under 😀 Gangeprøver hele gangetabellen 1-10 😀 slår vi sammen 2 eller 3 gangetabeller på én prøve. Prøvene går på tid, men kan også brukes uten tid. 😉

Oversikt over prøvene:

Gangeprøve 2-, 3- og 4-gangen

–> 2-gangen anser vi som repetisjon fra 3. trinn, og den er også ganske lett. Vi slår derfor sammen 2-, 3- og 4-gangen på én prøve.

Gangeprøve 2-, 3-, 4- og 5-gangen

–> En liten nivåstigning fra forrige prøve.

Gangeprøve 5- og 6-gangen

Gangeprøve 7- og 8-gangen

Gangeprøve 9- og 10-gangen + diverse gangestykker som er litt vanskelige å lære

Gangeprøve 9- og 10-gangen

–> Alle prøvene kan lastes ned her:

Dette er en demo av en av prøvene. Den kan lastes ned i den zippede mappen ovenfor. 😎