Hjelpeskjema

Som skrevet før på nye Kittys oppgaver, er det mye som har endret seg siden jeg begynte å legge ut oppgaver på det stooore internettet …. 😉 Disse to skjemaene er laget ut ifra to gode og gamle standardalgoritmer. Jeg tenker at de likevel har sin verdi, så de kan begge lastes ned nedenfor. 😉

–> ganging og deling med store tall 😀

Nedenfor ligger to skjemaer som viser gangen i deling med store tall, og ganging med flersifrede tall. 😀

Skjemaene kan brukes ved innlæring av deling og ganging med store tall, eller det kan gis til elever som strever med å automatisere fremgangsmåtene. For de som strever er det fint å ha dette som en støtte når de regner. 😉

Det lønner seg å printe ut skjemaene i farger, da farger er brukt for å vise hvilket tall som er aktivt i prosessen der og da. Dette er imidlertid ingen absolutt nødvendighet. 😉

Last ned begge filene i zippet mappe her:

😀 Demo gangeskjema:

😀 Demo deleskjema: