Setningstyper

Vi jobbet med forskjellige typer setninger: fortellende setninger, spørrende setninger og utrop/imperativsetninger, samt hva slags tegnsetting som brukes ved de forskjellige typene av setninger. Dette kan snakkes om muntlig, og elevene kan komme med forslag til ulike typer setninger som skrives opp på smartboardet så alle kan se. 😎

Forslag til aktivitet:

Del elevene i grupper, og gi hver gruppe tre ark. Be dem skrive punktum på det ene arket, spørsmålstegn på det andre arket, og utropstegn på det tredje arket (selve tegnet, ikke skriv med bokstaver). Dette må skrives stort! Si deretter forskjellige typer setninger. Gruppa blir enige om det er en fortellende setning, en spørresetning, eller et utrop, og holder opp riktig ark. 😎

To oppgaveark:

–> Kodeoppgave med forskjellige typer setninger. Tips elevene om at de kan smugkikke på tegnsettingen når de løser oppgavene hvis de synes dette er vanskelig. 😉

–> Et ark hvor fortellende setninger skal skrives om til spørrende setninger. 😀