Terningskjema

På denne siden har jeg samlet forskjellige terningskjema som kan brukes i den kreative skrivingen. 😀

Disse er noe av det bedre, synes jeg, så jeg anbefaler deg å lese aaalt som står på denne siden. 😛

Absurde historier 😀

Elevene kaster en terning for å finne ut hva de skal skrive om; de får et skjelett til en fortelling. Dette er kjempemorsomt og veldig inspirerende! 😛

Skjelettet til historien går frem til og med der det oppstår et problem. Herfra skal elevene dikte videre, og løse problemet på egen hånd. De skal også ”kle på” historien sin hele veien, med blant annet beskrivelser og samtaler mellom karakterene i historien. 😎

De kan jobbe en og en, i par eller i grupper.

Uansett om de skal jobbe sammen eller alene, anbefales det at seansen begynner med at de kaster terning etter tur i små grupper, for da får de seg en god latter av alle de absurde historieskjelettene som oppstår. Dette kan være inspirerende for videre skriving etterpå. 😛

Skjemaene for de absurde historiene inneholder noen ord og begreper det kan være lurt å snakke om på forhånd, slik at alle elevene vet hva de betyr. På den måten får vi også utvidet ordforrådet. Yey! 😀

Her finnes et utgave som tar for seg EVENTYR! 😀

For de spesielt interesserte finnes det også et skjema for absurde FANTASY-historier! 😛

For ekstra kreative elever kan det kanskje være en oppgave å lage et slikt terningskjema på egen hånd som klassekameratene kan bruke? 😎

Selv har jeg laminert disse skjemaene, og da er det vanskelig å skrive på dem. Derfor har jeg laget et ark med flere “Jeg skal skrive en historie om…”-tabeller på et ark, slik at man klippe opp og gi en remse til hver elev. 😀

Sist men ikke minst finnes det også et skjema for en Halloweenfortelling! Nederst på dette skjemaet er det noen vanskelige ord som skal flettes inn i fortellingen. Det er veldig nyttig å starte økta med en samtale om disse ordene. Enjoy! 😛

Skriv med en terning – skjema med setninger 😀

Dette er et skjema hvor elevene skal kaste en terning for å få en setning som skal flettes inn i historien de skriver. De må skrive minst 3-4 setninger mellom hver setning de får, og når man leser teksten skal setningen de har fått helst ikke være mulig å plukke ut, den skal gli inn i historien! 😛

Dette er morsomt og setter elevenes kreativitet på prøve. De må virkelig vri hodene sine for å få flettet inn setningene, og fortellingene tar stadig nye og uventede vendinger. 😎

Skjemaet “Skriv med en terning 1” inneholder 12 bolker, slik at elevene til sammen får 12 setninger som skal flettes inn i teksten. 😀

Skjemaet “Skriv med en terning metaforer” inneholder bare 5 bolker, for det er litt tyngre å skulle flette inn en metafor. 😛

Det er viktig å forstå metaforer, og viktig at mange av de gode, gamle metaforene tas vare på, så jeg håper at mange vil bryne seg på dette skjemaet! 😀

Hva skal jeg skrive om? – skjema 😎

Dette er et skjema som er bygget opp på samme måte som skjemaet for de absurde historiene, men innholdet gir mer ”normale” fortellinger (hva nå enn det er, hehe 😛 ).

Ved å kaste terning får elevene gitt hovedpersonen, hvor hovedpersonen kommer fra, hva vedkommende har med seg og hva som er målet. 😀

Hva slags problem/utfordring som oppstår på veien mot målet, skal de unge forfatterne finne på selv. 😉

Fortellingen skal kles på godt underveis med replikker, beskrivelser og hendelser. 😀

Her ligger et skjema som kan brukes til å finne ut hva slags karakter man skal skrive om, hvilke egenskaper karakteren har og miljøet rundt, ved å kaste terning.
Dette skjemaet kan være ganske utfordrende, og passer for eldre elever. 😉

Tips: Etter endt skriving kan fortellinger leses opp, og tilhørerene kan gjette hva slags egenskaper hovedpersonen hadde, hva vennene hadde, etc. med utgangspunkt i skjemaet. Klarte forfatteren å skape de personene og det miljøet vedkommende fikk tildelt? 😛

Her ligger en demo av et av skjemaene! 😀

Skjemaene kan lastes ned ovenfor. 😀