Uke 09-10

Disse ukene skal elevene lære en del tall: 13-19 samt 10, 20, 30 … 100 😎

Tips: Kopier opp “Numbers oversikt” på et farget ark. Da skiller det seg ut i engelskpermen, og man kan ta det frem innimellom for å øve. Det er morsomt å telle med hviskestemme, telle med vanlig stemme, rope mens man teller, bare guttene teller, bare jentene teller, etc. Talekor er alltid moro! 😛

Det er også fint å øve på å telle nedover! 😉

Vi jobber også med / repeterer dager, måneder og årstider. 😎

De skal gruppevis lage en fremføring ut i fra en rap/sang hvor man teller 10 og 10, som de skal fremføre for klassen. 😎

😀 Counting By Tens Song 😀

Jeg tok litt av da jeg lagde oppgaver denne runden. Nedenfor kan man laste ned MANGE kryssord, ordletekryss og “scrambled words” oppgaver som handler om tall, ukedager, måneder og årstider. Noen av oppgavene har forskjellige vanskelighetsgrader. Velg og vrak! 😛

Selv skal jeg printe ut det meste og lage et hefte. Elevene liker sånne oppgaver. 😀

Skulle vi ikke rekke alt disse to ukene, så kan vi ha det liggende som et ekstrahefte til senere. 😀

CW = Crossword

SW = Scrambled words

WS = Wordsearch

–> I denne zippede mappen finner du alt du trenger: