Diktater

50-ordsdiktat 7. trinn 😀

Denne diktaten lagde jeg før vårens samtaler på 7. trinn (jeg pleier alltid å ha samtaler rett etter vinterferien), fordi jeg ønsket en oversikt over mine elevers rettskrivningsferdigheter, og fordi det er greit å ha noe konkret å legge frem under samtalen.

Ut ifra diktaten får jeg en fin oversikt over hva vi bør fokusere på når det gjelder rettskrivning resten av skoleåret. 🙂

De 50 ordene dekker over de fleste av rettskrivningsreglene vi har på norsk, men ikke alle. Det er ikke alle reglene man får testet ved hjelp av én diktat.

Det følger med et skjema hvor man kan krysse av på hvilke rettskrivningsregler den enkelte eleven trenger å øve på. Dette skjemaet er også fint å legge frem under samtalen, og det er fint å bruke hvis man ønsker å differensiere undervisningen i rettskrivning, for da ser man kjapt hvem som trenger å øve på hva. 😀

Diktaten kan helt sikkert brukes på 6. trinn og på 8. trinn også. 🙂

Det er lurt å fortelle elevene at det ikke er meningen å få alt rett på denne diktaten, men at vi tar den for å få et bilde av hva vi trenger å ha fokus på videre i norsk rettskrivning! 😉

Tusen takk til Magnhild Berre som oversatte diktaten til nynorsk! 😀

Den nynorske utgaven kan også lastes ned nedenfor. 🙂

HVERT – VÆRT – VERDT – VERT med øveark 😀

Etter 50-ordsdiktaten så jeg at det _fortsatt_ er noen som trenger å øve på de fire lydlike ordene hvert, vært, verdt og vert. 😛

Jeg lagde derfor et “faktaark” om dette som vi skal gjennomgå felles. Elevene får så i lekse å pugge forskjellene mellom disse fire ordene.

Etter cirka en uke kjører vi diktat. Jeg tenker å kjøre diktat i full klasse. En del av elevene har full kontroll på dette, men diktaten er likevel en fin lytteøvelse for alle elevene.

Tips: For å spare tid kan elevene rette seg selv på denne diktaten. 🙂

Pst! Cirka midt på denne siden kan du også finne en 79-ordsdiktat som kan brukes fra 2.-10. trinn! 😀