10-ukers rettskrivningskurs for 6. trinn

Her kan du finne et 10 ukers rettskrivningskurs som er delt inn i 3 løyper. 😀

Jeg har brukt det på 6. trinn, men det kan sikkert passe for både 5. og 7. trinn også. 😛

Den vanskeligste løypa kan imidlertid være litt vanskelig for 5. trinn.

Istedenfor å dele klassen inn i 3 løyper og bruke kurset i 10 uker, så kan man også ha 10 øveord felles i hele klassen, og gradvis jobbe seg oppover i nivåene. Da varer kurset i 30 uker. 🙂

Eller man kan dele klassen inn i to løyper, og først ta løype 1 og 2. Så kan man ta en runde til hvor de svake rykker opp til løype 2, og de sterke rykker opp til løype 3. Da varer kurset i 20 uker. 🙂

For å komme litt bort i fra begrepene sterk/middels/svak eller rød-/gul-/blå-løype, så har jeg kalt det letteste nivået for X, det mellomste nivået for Y og det vanskeligste nivået for Z. 😛

Dette kurset har en del fokus på kj- og skj-lyden. Dette er fordi jeg så at mange i klassen min trengte å øve på dette, fordi skillet mellom disse lydene er i ferd med å viskes ut, og fordi dette er lyder som dyslektikere sliter med. Jeg tror det var veldig lurt å ha med så mange ord med kj- og skj-lyd for virkelig å lære elevene å skille mellom disse lydene.

F.eks. hadde vi en uke ordet “skjenne”. Selv etter at jeg hadde messet en god stund om dette ordet og hva det betyr, så var det likevel et knippe elever som skrev setninger som “Kan jeg få skjenne på den myke pelsen?” eller “Jeg skjenner ikke den nye eleven så godt ennå.” 😛

Dessuten har vi tidligere kjørt kurs om G for K og HVERT, VÆRT, VERDT & VERT, så dette kunne de ganske bra, hurra-hurra! 😀

Ordene på den vanskeligste løypa er for det meste hentet fra:

http://www.korrekturavdelingen.no/K4VanligeSkrivefeil.htm

Da vi hadde kommet litt ut i kurset var det noen elever som syntes at den mellomste løypa hadde vanskeligere ord enn den vanskeligste løypa. Dette var fordi ordene på den mellomste løypa var lengre enn på den vanskeligste løypa. Jeg forklarte da at jeg var uenig i dette fordi lengden på et ord sier ikke alltid noe om hvor vanskelig det er. Ordene på den vanskeligste løypa er oftest vanskeligere og forstå, og man kan ikke alltid ta skrivemåten intuitivt. Elevene skal også vise at de forstår hva ordene betyr i skrivingen, og det kan ofte være utfordrende på den vanskeligste løypa. 😛

Dette kurset handler altså også om å UTVIDE ordforrådet, ikke bare å lære å skrive ord riktig med tanke på staving! 🙂

Her kommer info om hvordan vi brukte kurset. 😀

Dette står også skrevet i den første fila i den første mappen som ligger til nedlasting lengre ned på siden:

Program for å jobbe med rettskrivning 😀

Elevene er delt inn i 3 løyper ut i fra hvor gode de er i rettskrivning. Dette er vurdert ut ifra en 79-ordsdiktat (STAS) vi har avlagt. Diktaten er fra 2.-10. trinn, så det er ikke meningen å ha alt rett. Diktaten er sånn deilig skjevt kopiert flere ganger, men det er den eneste jeg har. 😛

Hver uke gjør vi følgende:

  • Vi leser igjennom og snakker om ordene på alle 3 løypene i full klasse. Det er nemlig greit at alle vet hva alle ordene betyr, og det kan godt hende at en elev som er god i rettskrivning egentlig ikke vet hva enkelte ord betyr. Dette har alle elevene et stort utbytte av, uansett nivå.
  • Wordsearch med egne øveord.
  • Alle elevene skal skrive én fortellende setning og én spørrende setning til hvert øveord. Setningene skal være varierte, samt vise at elevene faktisk forstår hva ordene betyr. Variasjon: Skrive en fortelling på minst 100 ord med alle øveordene.
  • Scrambled words med egne øveord.
  • Prøve å pugge ordene så godt som mulig.

Vi setter av en gitt tid til punktene over på skolen. Det elevene ikke blir ferdige med på skolen, må gjøres ferdig hjemme. De bør også øve godt på ordene hjemme. 😉

Til slutt, 3-5 dager etter at vi først gjennomgikk ordene på skolen, skal elevene kjøre pardiktat med hverandre to og to. De jobber sammen i faste par, og parene er på hver sin løype slik at det ikke har noe å si hvem som leser ordene først eller sist. De retter også hverandres diktater. Etter retting leveres diktaten til lærer. 😀

Tips: Jeg satte sammen hefter på følgende måte:

  1. Wordsearch med øveordene 🙂
  2. Enten arket med skriv setninger med øveordene eller arket med skriv fortelling med øveordene 🙂
  3. Scrambled words med øveordene 🙂
  4. Ett eller to kryssord hentet fra denne nettsiden, f.eks stum tadjektivbøyningimperativ eller lignende 🙂

Sist men ikke minst: Elevene synes det er KJEMPEGØY å jobbe med ord på denne måten!!! 😛

Pst! Jeg måtte holde tunga ganske rett i munnen da jeg skulle laste opp alle disse filene. Hvis det er noe som mangler, eller du finner noe annet som er feil, send meg en mail på kittymezzetti@gmail.com, og jeg fixer. 😛