Icebreakers

Her ligger det noen “ice-breakers” som er fine å bruke i de første ukene på skolen. 😎

–> Enten for at elever som kjenner hverandre fra før skal bli varme i trøya igjen, eller for at elevene i en ny klasse skal bli kjent med hverandre. 😀

Det vil si – de kan med fordel brukes gjennom hele skoleåret også! 😛

Navnesorteringsleken 😀

Heng opp en stor A på den ene veggen og en stor Å på den andre veggen. Elevene skal så stille seg opp i én rekke i alfabetisk rekkefølge sortert etter fornavnet. NB! Denne leken er mer utførlig forklart med flere variasjoner i pdf-filen nedenfor. 😀

Snøballkrig 😀

Alle skriver 5 ting om seg selv på et ark, men ikke navnet sitt. Arket krølles til en snøball, og det er klart for snøballkrig! Når lærer roper STOPP, stopper alle umiddelbart, og plukker opp én snøball de beholder. Snøballen åpnes, og jobben blir å finne ut hvem snøballen stammer fra. NB! Denne leken er mer utførlig forklart med flere variasjoner i pdf-filen nedenfor. 😀

Hvem er jeg? – gåte 😀

Alle skriver 4-5 fakta om seg selv etterfulgt av “Hvem er jeg?”. Alle gåtene puttes så i en boks, og lærer trekker en gåte og leser den opp. Elevene gjetter, og den som gjetter riktig får trekke og lese opp den neste gåten. NB! Denne leken er mer utførlig forklart med flere variasjoner i pdf-filen nedenfor. 😀

Fleip eller fakta 😀

Elevene skal skrive ned 10 sanne og usanne ting om sommerferien sin. Etterpå skal de spille “Fleip eller fakta” med en annen: De leser opp det de har skrevet etter tur. Motstander får poeng hvis han/hun gjetter riktig på om det er fleip eller fakta. Pokerfjes er viktig her! 😛

Gjett hvem jeg er 😀

Elevene fyller ut arket. Etterpå kan man gjøre det på ulike måter:

  • Lærer leser opp fra arkene, og tilhørerne gjetter hvem det handler om. 🙂
  • Arkene stokkes og deles tilfeldig ut i klassen. Så skal hver enkelt lese opp fra arket de har fått, og de andre skal gjette hvem det handler om. 🙂

Skolestartintervju 😀

Alle elevene skal både intervjue og bli intervjuet av en annen. Det er mange måter å dele inn klassen på her: Tilfeldig, to og to, grupper, etc. Intervjuene kan leses opp i grupper, eller for hele klassen når de er ferdige. Se filen rett under her. 😛

Alfabet- og Bli-kjent-moro 😀

Dette er en litt tidkrevende lek for lærer å forberede, men til gjengjeld gir det en hyggelig økt hvor mange får snakket med hverandre. Først må du alfabetkode alle navnene til alle i klassen ved å hoppe 3 hakk til høyre i alfabetet. Så printer du ut arket med de 10 oppgavene i så mange eksemplarer du trenger. Oppgavene ser omtrent slik ut: Gå til denne personen og fortell en morsom ting du opplevde i sommer: ROLYHU. Eleven må da hoppe 3 hakk til venstre i alfabetet for å finne ut hvem ROLYHU er. 😛

Det som tar tid er å fylle alle de kodede navnene inn på oppgavearket, men det blir veldig moro til slutt! 😎

Tips: Jeg lagde navnelapper med de kodede navnene og navnet pultene med disse i tillegg. Klassen fikk ingen hint; bare beskjed om at de måtte løse en kode for å finne ut hvor de skulle sitte. Det var ikke så mange som skjønte dette (7. trinn), så etter hvert ga jeg dem flere hint + at jeg skrev alfabetet opp på tavlen. 😎

Mer informasjon finner du i pdf-filen nedenfor. 😀

Last ned dokumentene for å lese om:

😀 Sola skinner på meg 😀

😀 Sovende løver og grillpølse 😀

Sammenligne ferier med venn-diagram 😀

Elevene skal to og to snakke sammen og finne likheter og ulikheter ved sommerferiene sine. Likheter skrives der det er overlapp mellom sirklene, ulikhetene skrives i sirklenes ytterkanter. (Se nederst på siden for å få lastet ned venndiagrammet.) 😎