Bygge opp spenningen

Hvordan i alle dager skal man bygge opp spenningen når man skriver?

Nedenfor på denne siden kan du laste ned et dokument/opplegg som gir tips og råd i så henseende. 😀

Dokumentet/opplegget inneholder også konkrete øvingsoppgaver, hvor elevene skal skrive et utdrag av en fortelling hvor de bygger opp spenningen. 😀

Starten på disse utdragene er dessuten lagret hver for seg nedenfor på denne siden. Elevene kan på den måten gå inn her når de skal skrive, laste ned det aktuelle dokumentet og skrive videre i det. 😀

Jeg fant også et supert spenningsfjell på nett som jeg har lastet opp nedenfor! 😛

Dette kan også elevene bruke når de bygger opp spenningen! 😛