Praktiske grammatikkøvelser

Grammatikk er kjempeviktig, men kan samtidig være kjedelig og tungt stoff å lære seg. På denne siden legger jeg ut øvelser i grammatikk som gir mulighet til å variere undervisningen. 😛

Trykk på lenkene nedenfor for å komme til undervisningsoppleggene. 😀

😀 Bingo with adjectives 😀

Bingo hvor 25 adjektiv skal fordeles utover et bingoskjema. Lærer leser tilhørende eventyr, og elevene må krysse av på adjektivet som passer inn i setningen. Opprinnelig laget for 6. trinn, men kan fint passe for andre trinn også. Det er også muligheter for å jobbe videre med eventyret etterpå. 😎

😀 Grammatikkduell – preposisjoner, some/any og substantivbøyning 😀

Egner seg for elever som kan preposisjoner, some/any og substantivbøyning ganske godt. 😎

😀 Memory 1 – some/any 😀

Enkelt memory med 16 kort som egner seg rett etter innføringen av some/any. 😎

😀 Memory 2 – nouns 😀

Memory med 24 kort der norske og engelske substantiv med samme bøyning skal kombineres; hester = horses, kattene = the cats. 😎

😀 Memory 3 – present simple / present continuous 😀

Memory med 24 kort der setninger som mangler verb, og rett verbform skal kombineres. 😎

😀 Memory 4 – play/played 😀

Memory 4 handler om regelrette verb i preteritum eller simple past, og finnes i to utgaver, memory 1 og memory 2. Begge består av 24 kort, hvor de norske verbene i presens og preteritum skal kombineres med de engelske i samme form. Både presensformen og preteritumsformen er med for å bevisstgjøre elevene på forskjellen. 😎

😀 Verbjakt! 😀

Verbjakt består av kort med engelske verb i 6 forskjellige tider. Elevene deles i grupper/lag som skal jakte på forskjellige verbtider. Et lag kan jakte på verb i infinitive, et annet lag kan jakte på verb i simple present, etc. Kortene med verb kan fordeles i klasserommet, i gymsalen, i skogen, i skolens korridorer … Tar man med seg et kort med verb i feil tid får man minuspoeng. 😎