Memory 1

Some/any-memory er et enkelt memory med 16 kort. 4 av kortene er “some” og 4 av kortene er “any”, så det er fort gjort å spille det. 😉

Selv om det er enkelt er det likevel en fin måte å bevisstgjøre elevene rundt bruken av some/any, og det gir variasjon i undervisningen. 🙂

Some/any-memory kan også brukes til å legges utover bordet med skriften opp, og sette sammen to og to kort som passer sammen. Dette er særlig fint for de som strever litt med engelsk. 😉