Bingo

Adjektiv-bingo består av et bingoskjema for elevene som de skal fordele 25 engelske adjektiv utover, og et eventyr som skal leses opp. 😀

Lærer/spilleder leser opp eventyret fra lærerarket, men leser et “beeeep” istedenfor adjektivet. 😛

Elevene må da finne ut hvilket av adjektivene som passer inn i setningen, og krysse av på dette adjektivet. 5 kryss på rad gir BINGO. 😎

Skjemaene kan lastes ned nederst på denne siden. 😀

😀 Tips til bingospillingen 😀

Jeg pleier å først spille med én rad. Når én elev har fått bingo med én rad, spiller vi med én rad en eller to runder til. Deretter spiller vi med to rader, til en eller to elever har fått bingo med to rader. Jeg ser det litt an, for det er ikke noe gøy hvis plutselig 10 elever får bingo på en gang. 😛

Til slutt sier jeg enten BILDE eller RAMME. Rammen er de grå rutene ytterst på skjemaet, mens bildet er feltet innenfor rammen. Hvis jeg sier RAMME, er det slik at den/de første som får krysset ut alle feltene i rammen som får bingo. Hvis jeg sier BILDE, er det slik at alle de hvite feltene skal krysses av for at man skal få bingo. 😀

😀 Videre jobbing med eventyret 😀

Det er også mulig å jobbe videre med adjektiv på engelsk og dette eventyret. Nedenfor ligger det også et dokument som inneholder eventyret med tomme linjer der adjektivene var, og andre steder der det passer med adjektiv. Her kan elevene fylle inn med adjektiv selv. Etter endt arbeid kan elevene lese sine varianter av eventyrene opp for hverandre. Ofte synes de dette er så morsomt at de helt glemmer at det er “flaut” å lese engelsk høyt. 😛

Her kan du se en demo av bingoskjemaet. 😀

Helle pakka kan lastes ned i den zippede mappen rett ovenfor! 😛