Grammatikkduell

Her skal elevene først lære seg / repetere preposisjonersome/any og substantivbøyning ved å jobbe med / lese Regelark 1. 😎

Deretter skal to og to sammen duellere. Den ene får ark X, mens den andre får ark Y. X og Y stiller hverandre spørsmål fra arket annenhver gang. Riktig svar/setning gir poeng. Reglene står ytterligere forklart på arkene. 😛

Grammatikkduell 1 er laget for 6. trinn, men passer helt sikkert for andre trinn også. 😀

Alle arkene kan lastes ned nederst på denne siden. 😎

😀 Tips til gjennomføringen 😀

  • For å få enda bedre læring kan grammatikkduellen gjennomføres to ganger. Jeg gjør det slik at de samme parene skal duellere på nytt cirka en uke etter første runde. Den som var X første gang, skal være Y neste gang. Dette får elevene beskjed om på forhånd. De må på den måten også følge ekstra godt med på spørsmålene de stiller motstanderen sin, for de skal faktisk svare på de samme spørsmålene selv neste gang. 😀
  • Det lønner seg å sette to og to som er omtrent like faglig sterke sammen. 😉
  • En måte å differensiere på er at de som er sterke i engelsk skal si bokstavene på engelsk når det er staveoppgaver, mens de som strever kan si bokstavene på norsk. 😉
  • En annen måte å differensiere på er ved at de som dette er for vanskelig for, kan spille some/any-memory under Memory 1 og/eller noun-memory under Memory 2 mens resten duellerer. 😉
  • Hvis det er oddetall med elever blir en av gruppene med tre elever, og det er litt upraktisk. En måte å løse dette på, er at én elev stiller det samme spørsmålet to ganger til de to andre på gruppa. Den som får spørsmålet som nummer to, må da f.eks. gå ut / holde seg for ørene / høre på musikk, eller lignende når nummer én får spørsmålet. De som er to kan stille spørsmålet annenhver gang til den som en en. 😛

Alle dokumentene kan lastes ned her:

Her kan du se en demo av ark Y. 😀

Det og resten av dokumentene kan lastes ned i den zippede mappen ovenfor her. 😛