Verbjakt!

Verbjakt består av kort med engelske verb i 6 forskjellige tider. 😀

Elevene deles i grupper/lag som skal jakte på forskjellige verbtider. Et lag kan jakte på verb i “infinitive”, et annet lag kan jakte på verb i “simple present” etc. Kortene med verb kan fordeles i klasserommet, i gymsalen, i skogen, i skolens korridorer … Tar man med seg et kort med verb i feil tid får man minuspoeng. 😎

Det kan med fordel kjøres flere flere runder med verbjakt, for da lærer elevene flere verbtider! 😀

Mulighetene for differensiering er store. Man kan bruke kun noen få verb eller alle verbene. Man kan bruke kun de regelrette verbene, og la de sterke verbene ligge, og man kan også variere om man ønsker å trekke inn alle verbtidene, eller kun noen av dem. Man kan også differensiere ved at de svake kan jakte på de “lette” verbtidene, og de sterke på de “vanskelige” verbtidene. 😉

Verbjakten kan f.eks. avsluttes med at elevene lager setninger med verbene de har funnet, enten muntlig eller skriftlig. Kanskje er det også mulig å lage en hel fortelling som inkluderer alle verbene? 😀

Verbjakten kan lastes ned nedenfor. Den er lagret både som word-fil og pdf-fil. Ønsker man å legge til flere verb i verbjakten, kan man enkelt gjøre dette i word-filen. 😀