Memory 3

Present Simple / Present Continuous Memory består av 24 kort, hvor setninger uten verb skal kombineres med rett form av verbet. 😎

Eksempel:

“am eating” passer med kortet “I _____ pizza now.”

Dette kan ofte være litt abstrakt og vanskelig for elevene å forstå. Et tips er at de blander kortene med skriften opp, setter sammen de kortene som hører sammen, og leser på dem FØR de begynner å spille. 😉

For å gjøre dette enklere, kan man også spille med f.eks. 12 av kortene først, og øke på med flere kort etter hvert. 😛

Elevene kan spille alene, to og to, eller i grupper. 😀

Kortene kan også legges utover bordet med skriften opp, og kun kombineres to og to i stedet for å spille med dem. Dette siste kan særlig være en fin øvelse for elever som strever i engelsk. 😉

For å gå videre med dette temaet er dette et fint sted å lese om reglene på engelsk. 😀

På det samme nettstedet ligger også digitale øvingsoppgaver. 😀