Memory 4

Memory 4 handler om regelrette verb i preteritum / simple past, og finnes i to utgaver; memory 1 og memory 2. 😎

Begge består av 24 kort, hvor de norske verbene i presens og preteritum skal kombineres med de engelske i samme form, som for eksempel:

å spille/leke = to play

spilte/lekte = played

Både presensformen og preteritumsformen er med for å bevisstgjøre elevene på forskjellen. 😀

Elevene kan spille alene, to og to, eller i grupper. 😀

Man kan spille memory 1 og 2 hver for seg, eller bruke alle kortene samtidig for å gjøre det vanskeligere. 😛

Kortene kan også legges utover bordet med skriften opp, og kombineres to og to. Dette siste kan særlig være en fin øvelse for elever som strever i engelsk. 😉

Når man er ferdig med å spille, så kan man kanskje lage en setning til hvert kort, enten muntlig eller skriftlig? 😛