Ukeslekse for 3. trinn (eller 2. trinn?)

Jeg gikk ned til 3. trinn høsten 2021, etter mer enn ett år med coronaskole med kortere skoledager, og variasjon mellom gult og rødt nivå. Samme høst fikk elevene DragonBox, og dette koser vi oss med på skolen. 😀

For å tette hull i regneferdighetene, og ha en selvgående lekse elevene kan gjøre uten at foreldrene sitter ved siden av dem, begynte jeg med en ukeslekse på to nivåer. Jeg synes nemlig det er viktig at elevene lærer å regne, selv om ordet “regne” er lite synlig i nye læreplaner. 😛 Jeg synes også det er viktig at elevene lærer å bli selvstendige i leksearbeidet fra de er ganske små. 😉

Jeg har heller ikke sluttet å tro på små drypp og stadige repetisjoner! 😎

–> Og sist men absolutt ikke minst: En av grunnene til at jeg begynte å lage en ukeslekse som dette, var også at da vi gjorde lignende ark på skolen, syntes elevene det var så moro at de lurte på om de kunne få med seg noen slike ark hjem! 😀

Arkene som er nummerert 1 – 2 – 3 … er “lette”, og arkene som er nummerert A – B – C … er mer utfordrende. 😉

–> Vi setter ikke opp regnestykkene, men grupperer tiere og enere. 😎

Avhengig av elevenes regneferdigheter og hvilket nivå du velger å bruke, så kan kanskje disse ukesleksene brukes på 2. trinn også? 😉

De første arkene, ark 1 og ark A, brukte jeg i klasserommet for å sjekke hvilke elever som skulle ha hvilket nivå. Jeg roper selvsagt ikke ut høyt at det finnes to nivåer, selv om det er umulig å skjule det helt … 😉

Fra og med ark 2/B er arkene på to sider, og bør kopieres tosidig. 😀

Vanskelighetsgraden øker etter hvert, så arkene bør brukes i rekkefølge. 😎

Arkene + fasit kan lastes ned her. Jeg legger til flere ark og oppdaterer fasiten fortløpende. 😀

Se også 😀 Matematikk for 3. trinn 😀 for andre oppgaver som kan passe for 3. trinn. Oppgavene som ligger her ble brukt parallelt med ukesleksene, men i skoletimene. Se særlig 😀 Subtraksjon med kompensering 😀

Følg lenkene for å finne Kahooter om dobling og halvering:

Dobling og halvering 1

Dobling og halvering 2

Pst! Jeg er fortsatt en enmannsbedrift, og av og til går øynene i kryss! 😛

–> Meld derfor ifra om du oppdager noen feil, og jeg fikser … (kittymezzetti@gmail.com) 😎