Matematikk for 3. trinn

På Kittys oppgaver er oppgavene stort sett laget for 4. – 7. trinn. Høsten 2021 gikk jeg imidlertid ned til 3. trinn, og har derfor begynt å lage oppgaver for 3. trinn også. Disse er samlet på denne siden. Mer innhold kommer fortløpende. 😎

NB! Oppgavene nedenfor er lastet opp i omtrent samme rekkefølge som jeg brukte dem i undervisningen! 😉

–> Jeg kan regne subtraksjon 😀

Her ligger det tre oppgavhefter med stigende vanskelighetsgrad hvor elevene skal regne subtraksjon ved å gruppere tiere og enere. Tierne og enerne har derfor forskjellige farger. 😎

Heftene består hver av tre sider, og har både stigende vanskelighetsgrad innad i det samme heftet (slik at de som raskt regner side 1 og 2 får mer å bryne seg på mot slutten av heftet), og stigende vanskelighetsgrad ved at hefte A, er lettere enn B, og B er lettere enn C. 😀

Heftene kan lastes ned her:

😀 😀 😀

–> Jeg vet hvilket siffer som står på enerplassen, tierplassen og hundrerplassen 😀

Her kan du finne et oppgavehefte bestående av fem sider, hvor elevene skal finne ut hvilket siffer som er plassert hvor, og løse en kode / finne svaret på en gåte ut ifra det. 😎

😀 😀 😀

–> Kahooter 😀

Dobling og halvering 1

Dobling og halvering 2

Geometriske former

Klokka hele og halve timer

Klokka kvart over og kvart på

3-gangen tallrekker

😀 😀 😀

–> Jeg kan gruppere tiere og enere når jeg regner med store tall (addisjon) 😀

Tips: Ta dette oppgavearket opp på skjermen, og regn de to-tre første oppgavene sammen i plenum. Snakk grundig sammen om hva som skjer. Når elevene begynner å regne, kan du ta eksemplene vekk fra skjermen, slik at de selv må gjenkalle hva som skjedde da dere regnet sammen. 😀

Oppgaveheftet består av fem sider, og det er stigende vanskelighetsgrad bakover i heftet. Jeg pleier å gjøre det slik at ikke alle fullfører heftet. På den måten er heftet “selvdifferensierende” ved at de som kommer lengst også får vanskeligere oppgaver. Det er selvfølgelig ikke så miljøvennlig å kopiere opp hele heftet, når ikke alle gjør den/de siste sidene, men det får gå. 😉

😀 😀 😀

–> Jeg kan se hvor mange tall som skal adderes ut ifra svaret 😀

Kommer!

😀 😀 😀

–> Jeg kan skrive tall på utvidet form 😀

Kommer!

😀 😀 😀

–> Jeg kan skrive tall med sifrene riktig plassert 😀

Kommer!

😀 😀 😀

–> Jeg kan regne 😀 Subtraksjon ved kompensering 😀 (Trykk på lenken!)

😀 😀 😀