Matematisk tegning

Matematikk er viktig, og kan også flettes inn i faget tegning! 🙂

Oppgavene her er laget til 5. trinn skoleåret 2013/2014, men kan sikkert passe for andre trinn også. 😛

Oppgavene passer stort sett til dobbelttimer. Jeg bruker ganske lang tid på å forklare, slik at elevene får inn begrepene ordentlig. 😀

NB! Jeg bruker også oppgavene under proporsjoner, forstørring og forminskning i matematisk tegning. 😎

Oppgave 1) KOPIÉR HUSET 😀

Denne oppgaven består av et ark med et hus på. Elevene skal kopiere dette huset over på et annet, blankt ark ved hjelp av blyant og linjal. 😛

Her må de virkelig måle, tenke, være nøyaktige, og merke av på de riktige stedene for å få et likt hus som resultat. 😉

Jeg bruker mye tid på å snakke med elevene om oppgaven før vi setter i gang:

–> Hvordan skal vi løse denne oppgaven?

–> Hvilken del av huset er det lurt å starte med?

–> Hvordan skal vi klare å få toppen av huset midt på?

–> Hvordan skal vi få vinduene og døra plassert på de rette stedene?

Husk også å bruke de matematiske begrepene mye: trekant, rektangel, kvadrat, lengde, bredde, høyde … 🙂

Etter at huset er ferdig er det lov til å legge tegningen oppå malen, og holde det opp mot lyset for å sjekke hvor nøyaktig man har vært! 😛

Ekstraoppgave: Lag et tilsvarende hus dobbelt så stort / halvparten så stort. 😀

😎 😎 😎

Oppgave 2) FORSTØRR HUSET 😀

Denne oppgaven består også av et ark med et hus på. 😉

Elevene skal ta mål av alle delene på huset, doble alle målene, og tegne delene i dobbel størrelse på forskjellige fargede papirark. Så skal de klippe ut delene og lime dem på et ark eller en plakat riktig plassert i forhold til hverandre. Etterpå kan de lage et miljø rundt huset KUN med utklippede geometriske figurer. 😛

For eldre elever og de som er ekstra flinke: Forstørr huset 1,5 ganger, 2,5 ganger, 3 ganger, eller lignende … 🙂

😎 😎 😎

Oppgave 3) LÆRE Å BRUKE PASSER/LAGE PASSERBLOMST 😀

Det å lære å bruke en passer er det genialt å bruke en tegnetime eller tre til! 😎

En fin oppgave i denne sammenhengen er å lage en passerblomst. 😀

Elevene kan også tegne fritt kun med bruk av passer: ansikter, aliens, abstrakt kunst som fargelegges etter eget ønske … 😛

Det er ikke lastet opp noe vedlegg til denne oppgaven. 😉

Tips: Søk på nettet etter “math compass rose” eller “math compass flower”, og velg bilder, for å få blomster til inspirasjon. 😀

😎 😎 😎

Oppgave 4) LAGE 3D PAPIRHUS UT I FRA FERDIGE MALER ELLER LAGE MALER SELV 😀

😀 Her ligger maler og tips til å lage papirhus 😀