Rollespill til anti-mobbearbeid

Dette skrev jeg en gang i 2010. Det aller meste er aktuelt ennå, og rollespillene fungerer fortsatt:

“Rollespill er kjempefint å bruke når man skal jobbe MOT mobbing. Det gjør at elevene klarer å sette seg inn i andres situasjon, og det gir grunnlag for refleksjoner, diskusjoner og ettertanke.

– Og det beste av alt: Elevene elsker spille rollespill.

På Brånås skole følger vi Olweusprogrammet mot mobbing. Rollespill inngår som et element her.

Jeg har selv prøvd å google etter rollespill til bruk i klassemøter for å forebygge/bekjempe mobbing, men uten hell.

Så da var det bare én ting å gjøre, nemlig å lage noen selv.

Rollespillene jeg har laget kan lastes ned på denne siden. 😀

Etter hvert som jeg lager flere, laster jeg dem opp på denne siden. Det er bare tull at alle lærere i Norges land skal være nødt til å bruke tid på de å lage samme tingene. 🙂 Rollespillene er lagret som Word-dokumenter, slik at det skal være mulig å skrive inn navn og lignende før man printer dem ut.

Rollespillene er laget for elever på mellomtrinnet, men passer helt sikkert for andre trinn også.

Generelt om gjennomføringen: Det er lurt å trekke elevene som skal jobbe sammen litt til side, og gi dem rollene og oppdragene slik at ikke alle hører det. På den måten vet ikke de andre hva de skal få se på forhånd. Så kan gruppene øve litt hver for seg, før man samles i hel gruppe og viser frem rollespillene. Etter hver visning kan man snakke om hva som skjedde. Jeg liker å starte med å spørre den som hadde det mest ille om hvordan det føltes å være den som ble behandlet dårlig. Selv om det “bare” har vært et rollespill, har elevene nesten alltid følt på at det faktisk var litt ille å bli behandlet sånn.

Nederst på hvert ark står det noen spørsmål/forslag til diskusjon. Min erfaring er imidlertid at elevene pleier å være flinke til å reflektere rundt det de ser uavhengig av disse spørsmålene.

Noen av rollespillene kan ligne litt på hverandre, men det er det flere grunner til. For det første finnes det for eksempel mange måter å holde andre utenfor på, og vi er nødt til å gripe fatt i alle måtene, for det er ikke alltid elevene klarer å overføre dette til en annen situasjon som er litt annerledes. Videre er det slik at en god ting ikke kan sies for ofte … Vi er nødt til å repetere også regler for hvordan vi skal forholde oss til hverandre, og hvis vi bruker nøyaktig det samme rollespillet som for tre måneder siden blir elevene lei. 

Tema i rollespillene:

1) Velge grupper til samarbeid

Når elever får beskjed om å gå sammen i grupper, er det ofte én eller to elever ingen vil ha med på gruppe. Hvordan er det egentlig å stå utenfor slik, og oppleve at alle de andre gir tydelige signaler om at de egentlig ikke vil ha deg med? Det hjelper ikke om læreren bryter inn og sier at noen SKAL ta en med på gruppa, for følelsen av å ikke være ønsket sitter i lenge etterpå. Kanskje for resten av livet?

Rollespillet er laget for to grupper på seks elever hver. Det kan være lurt at elevene får en annen rolle enn den de har i virkeligheten i dette rollespillet, slik at de som vanligvis holder andre utenfor og sender blikk og lignende, får føle på hvordan det er å stå slik utenfor. På den måten blir det også mer ufarlig, for da er det en som er tryggere på seg selv som blir den som står alene.

2) Fotballsparking – oppbyggende kommentarer er bedre enn kritikk

Dette rollespillet tar for seg forskjellene mellom å bare kritisere en som er klønete i fotball, og å gi oppmuntrende kommentarer. Her er det lurt å sette noen som er gode i fotball til å spille “kløna”.

Rollespillet er laget for to grupper på seks elever hver. Det er imidlertid mulig å sette inn flere nøytrale spillere hvis man ønsker det.

3) Å være inkluderende vs. ikke inkluderende når noen kommer bort til en gjeng

Dette rollespillet tar for seg forskjellene mellom hvordan det er å bli møtt med åpne blikk og tatt inn i en samtale når man går bort til en gjeng som står og prater, kontra å bli oversett. Noen ganger overser elever hverandre bevisst, mens andre ganger legger de kanskje ikke merke til at noen kommer bort og prøver å få være med. Det er ikke alltid like lett å gå bort til en gjeng og prøve å komme seg inn i samtalen. Hva kan vi gjøre for å inkludere hverandre bedre?

Rollespillet er laget for to grupper på seks elever hver. Her er imidlertid variasjonsmulighetene store.

4) Når man blir delt inn i grupper for å jobbe sammen – hva er OK/ikke OK å si/gjøre?

Når elever blir delt inn i grupper for å jobbe sammen, hender det at noen enten roper ut eller gir andre tydelige signaler om at det er enkelte personer de ikke ønsker å jobbe sammen med. Er det OK å gjøre det? Hvordan skal vi oppføre oss når vi blir delt inn i grupper?

Rollespillet er laget for tre grupper på seks elever hver. Det er mulig å variere antallet noe.

5) Hvordan kan vi reagere på sleivete kommentarer?

Hvordan reagerer vi når noen slenger sleivete kommentarer til oss? Dette rollespillet tar for seg 4 ulike måter å reagere på. Hva synes vi om slike kommentarer, og hvordan skal vi forholde oss til dem?

Rollespillet er laget for fire grupper på seks elever hver, men det er veldig greit å variere antallet siden mange bare “er med”.”