Right or wrong

Her ligger et oppgaveark hvor elevene skal jobbe med påstander, og skrive RIGHT eller WRONG bak påstanden. 😀

Det følger også med en side med påstander lærer kan lese opp. 😀

Her ligger også to ark hvor det står skrevet RIGHT på det ene, og WRONG på det andre. Disse arkene kan henges opp på veggen, henges i toppen av ribbeveggen i gymsalen, legges på gulvet, eller lignende. Kun fantasien setter grenser. 😛

Tips:

  • Lærer kan lese opp påstandene høyt, og elevene kan gå/hoppe/hinke til RIGHT/WRONG, slå med fluesmekker på RIGHT/WRONG, eller lignende. 😀
  • Elevene kan lese for hverandre. 😀
  • Elevene kan lage flere påstander til hverandre. 😀