Klokka

–> Her kan du finne:

😀 Nyttige lenker 😀

😀 Klokkememory 😀

😀 Klokkeprøver 😀

😀 Oppgaveark digital klokke – “Tenk kjapt” 😀

😀 Regneoppgaver med klokka 😀

😀 Ukeslekse for 4. trinn 😀

😀 Ukeslekse for 5. trinn / Hvor lang tid har det gått? 😀

–> Bla deg nedover på siden for å lese og laste ned! 😛

~ ~ ~

😀 Nyttige lenker 😀

–> for lærere:

😀 The Math Worksheet Site 😀

–> Denne er super! Her kan du plotte inn verdier slik at du får arbeidsark med de eksakte klokkeslettene du ønsker. Arkene kan brukes både i mattetimene og i engelsktimene, og passer for mange trinn! 😛

😀 Genialt! Her kan man lage flashcards med klokker på, og klokkeslettene kan man velge selv! 😀

–> for elever:

😀 Gruble.net svikter aldri! Supre klokkeoppgaver her! 😀

😀 Klokkeoppgaver fra nettstedet Multi 4. trinn 😀

~ ~ ~

😀 Klokkememory 😀

Her ligger det to klokkememory! 😀

Disse var ikke så lette å lage, så jeg er ikke superfornøyd, men de funker da sånn passe. 😛

Kortene er ganske små, så dette bør printes ut/kopieres opp på A3-ark. 😀

~ ~ ~

😀 Klokkeprøver 😀

Her ligger det to underveisprøver om klokka opprinnelig laget for 4. trinn. 😀

Jeg ønsket å finne ut hvor mye hver enkelt elev kunne om å lese av tiden fra en analog klokke, slik at vi kunne jobbe videre på en mest mulig fornuftig måte. Prøven kan garantert passe for flere enn 4. trinn. 😉

Tips: Gå inn 😀 her 😀 for å generere oppgaveark på forskjellige nivåer for videre jobbing med klokka! 😛

~ ~ ~

😀 Oppgaveark digital klokke – “Tenk kjapt” 😀

“Tenk kjapt” er en serie med oppgaveark hvor elevene skal regne i hodet med digitale klokkeslett. De kan brukes som vanlige oppgaveark i en mattetime, eller man kan gjøre dem på tid; hvor mange rette klarer du på ett minutt? To minutter? Gjør man oppgavene på tid, fungerer de som regel som et litt morsomt avbrekk i mattetimene. 😛

Oppgavearkene stiger i vanskelighetsgrad. Det med lavest nummer er det letteste, også blir de vanskeligere og vanskeligere jo høyere nummeret er. 😎

Tallet ser du i navnet på dokumentet, for eksempel “Tenk kjapt 1 – hva er klokka om 1 time”. På den måten er det lett å differensiere undervisningen. De som strever kan gjerne gjøre det samme oppgavearket flere ganger, hvor målet er å klare flere og flere rette for hver gang man gjør oppgaven på tid. De som tar dette lett, kan få oppgaver med stadig stigende vanskelighetsgrad. Det ligger fem oppgaveark her. Disse fem inneholder kun regning med hele timer. 😀

~ ~ ~

😀 Regneoppgaver med klokka 😀

Her kan du laste ned to oppgaveark hvor elevene skal regne ut hvor lang tid det har gått fra et klokkeslett til et annet (oppgave 1), og finne ut hvor mye klokka har blitt etter et gitt antall timer (oppgave 2). Nederst på hvert ark er det en grublis (oppgave 3), slik at de raske har noe å henge fingrene i når de er ferdige med å regne. 😎

Elevene skal SETTE OPP KLOKKESLETTENE UNDER HVERANDRE og regne ut. Etter hvert må de låne 6’ere når de låner hele timer. 😛

NB! Ark 1 er lettere enn ark 2. På ark 1 er det lite låning av 6’ere, mens på ark 2 er det en del låning av 6’ere. 😉

~ ~ ~

😀 Ukeslekse for 4. trinn 😀

Det er bare til å innse at barn i dag sliter med å lære klokka … De går sjelden med klokke på seg, og de er vant til å bli ringt på mobilen når de skal hjem, i stedet for å passe tiden selv. 😉

Det å lære om klokka 2-3 uker i slengen et par ganger hvert skoleår er etter min erfaring ikke nok. Ofte er dessuten klokkeoppgavene i lærebøkene for vanskelige synes jeg, for de baserer seg på at barna KAN klokka, og det er det mange som ikke kan. 😉

Derfor lagde jeg ganske enkle klokkeark som vi skal bruke som ukeslekse: Et ark per uke i 20 uker … DA vil det feste seg, tror jeg. 😛

Jeg bruker selvfølgelig mine egne innføringer fortsatt, så jeg kopierer klokkearket på baksiden av innføringsarket. For å spare meg selv for retting, gjennomgår vi arkene sammen i hel klasse hver fredag. 😉

Oppgavearkene her kan selvfølgelig brukes som man selv måtte ønske! 😛

~ ~ ~

😀 Ukeslekse for 5. trinn / Hvor lang tid har det gått? 😀

Her kan du laste ned oppgaveark hvor elevene skal tegne inn et start- og et sluttklokkeslett for et TV-program, og regne ut hvor lang tid programmet har vart. Det er 6 slike oppgaver på hvert ark. Til slutt skal elevene regne ut hvor lang tid alle TV-programmene varte til sammen, og oppgi svaret i hele timer og minutter. 😎

Disse oppgavene kan brukes som det måtte passe den enkelte, men jeg skal bruke dem som ukeslekse på 5. trinn. 🙂

På 5. trinn er det nemlig fortsatt mange elever som ikke har automatisert klokka, og mange av elevene går ikke med klokke til daglig. 😛

Derfor får de et klokkeark som lekse hver uke i mange uker i strekk.

Jeg har tro på at disse ukentlige dryppene over mange uker gjør susen, og at det er bedre enn intens jobbing med klokka i 2-3 uker. 😛