4. trinn

Som skrevet på første side, har mye endret seg siden jeg la ut matteinnføringene mellom 2009-2012. Jeg har likevel beholdt den opprinnelige teksten fra Kittys oppgaver, til glede for gamle og nye brukere! 😀

Trinn 1 består av oppsatte oppgaver med pluss- og minusstykker i hovedsak. Etter hvert begynte vi med noen enkle regnefortellinger for å lære føring av regnefortellinger også. Det er 13 oppgavesett på Trinn 1.

Trinn 2 består av oppgaver som ikke lenger er satt opp. Her får elevene beskjed om å finne summen av tallene f.eks, og da må de vite at det å summere er å plusse. På denne måten lærer elevene både begrepene sum, differanse, produkt og kvotient. OG de lærer å sette opp regnestykker. Etter hvert kommer også ligninger inn på Trinn 2. Det er 13 oppgavesett på Trinn 2.

Trinn 3 består av oppgaver som ikke er satt opp, samt oppgaver med omgjøring av enheter og regning med tid. Det er også med ligninger og tekstoppgaver. Det er kun 2 oppgavesett på Trinn 3. Men malen for oppgavene på Trinn 3 videreføres på 5. trinn.

Ekstrainnføringer består av innføringer som tar for seg spesifikke tema det kan være lurt å øve litt ekstra på.

Temaene i tekstoppgavene på innføringene varierer, men alle oppgavene skal være såpass logisk bygget opp, at det ikke er nødvendig at man holder på med det samme temaet på skolen der og da 🙂

Det er altså en tydelig progresjon i oppgavene, så det lønner seg å bruke dem i rekkefølge!

Fasit er kjekt å ha!

Klokkeoppgaver til å kopiere på BAKSIDEN av innføringene finner du her!

Hvis elevene skal lære klokka skikkelig er det viktig at de får små drypp over lang tid, tror jeg 🙂