Jeg so deg i går!

Her kan du finne et hefte om verb! 😀

Overskriften her er “Jeg so deg i går!” fordi jeg hører stadig flere elever si “so” istedenfor “så”. Fra før vet jeg at verbene å løpe, å le, å legge og å ligge er verb flere av elevene sier feil i preteritum. Mange sier “lo” istedenfor “la” og “lå”, og “ledde” og “løpte” er også noen klassikere. 😉

Målet med dette heftet er derfor todelt. Jeg vil både at elevene skal lære om ordklassen verb og få “smake” litt på verbbøyning med mer, men også at de skal bli bevisstgjorte på hva som er de riktige formene av verbene å se, å le, å løpe, å legge og å ligge i preteritum. 😎

Tips til gjennomføring:

Ta side 1 opp på skjermen, og snakk grundig om ordklassen verb. Gjør deretter oppgaven som går på tid. Denne synes mine elever var kjempemorsom! 😀 Pst! Det står jo en del verb lengre ned på siden, så om de ikke skal fungere som juksehjelp, kan man legge en bok, et ark el. oppå dem. 😀

Resten av side 1 forstod de fleste uten så mye støtte. 🙂

Side 2 er lurt å ta opp på skjermen, og deretter snakke nøye om at verb kan bøyes i forskjellige former. De røde ordene er hjelpeord. Vi bøyde en del verb sammen muntlig (forbudt å begynne å skrive, hehe). Så skrollet jeg ned til verbene som er markert med gult, og sa på en superpen og hyggelig måte at jeg hører at ganske mange elever blander disse verbene når vi bruker dem i fortid. Derfor skal vi jobbe grundig med disse verbene, slik at språket vårt blir enda bedre. Vi bøyde verbene muntlig sammen. 😎

Resten av heftet trengte ikke så mange forklaringer. Det er også noen muntlige og praktiske oppgaver her, som sikrer at elevene får rørt litt på seg! De muntlige og praktiske oppgavene kan med fordel gjentas flere ganger. Ta for eksempel oppgaven nederst på side 5 opp på skjermen, gi elevene terninger, og dere er i gang! 😎

Lengre ned på denne siden kan du også finne tilhørende Wordsearch og kryssord. 😀