42 verbs and 42 nouns chat cards

Her kan du finne 42 kort med regulære verb + 42 kort med substantiv, som kan brukes til å få elevene til å snakke engelsk, bøye verb i simple past / preteritum, mm! 😀

Du kan også finne 6 oppgaveark som går ut på å sette riktig verbform inn i riktig setning. Verbene er de 42 regulære verbene fra kortene. Oppgavearkene finner du heeelt nederst på siden. 😀

Kortene har jeg laget fordi jeg ønsker tre viktige ting:

 • Å virkelig terpe på de mest brukte verbene og de mest brukte substantivene (De 42 verbene og de 42 substantivene er plukket ut blant de mest brukte verbene og substantivene på engelsk.). 😎
 • Å lære elevene hvordan de regelrette engelske verbene bøyes i preteritum og terpe uttalen: Det uttales f.eks wørkd med stum e, og ikke wørked, som mange sier leeenge. 🙂
 • Å få muligheten til å bryte opp undervisningen på en kjapp og grei måte, både for å motivere elevene og få dem til å snakke engelsk. 😛

Kortene er fordelt på 6 sider, og har altså 42 mye brukte regulære verb, og 42 mye brukte substantiv skrevet på seg i to forskjellige farger. Det følger også med en ordliste. Ordlisten gir muligheten til å differensiere undervisningen ved at de sterke elevene spiller uten ordliste, mens de som strever i engelsk kan få spille med ordliste. 😉

Selv har jeg printet ut og laminert 10 sett med kort + tilhørende ordliste. Dette tok litt tid, men tenk så kjedelig det er å bare se på TV uten å ha noen kort å klippe ut imens … 😉

Jeg har imidlertid tenkt å ha disse kortene lenge, for det finnes så mange variasjonsmuligheter med disse kortene. Med 10 sett med kort kan jeg kjapt sette elevene 2 eller 3 sammen, og fortelle dem hva som er dagens bruksmåte for kortene. 😉

Når dette er sagt, så er det sikkert mye mer effektiv bruk av tid å la elevene få et papirsett av kortene + en konvolutt hver med seg hjem, så kan de klippe ut så pent de kan, og legge sitt sett med kort i konvolutten som hjemmelekse. Kortene kan ligge i postmappa eller i skuffen, så kan man ta dem frem ved behov. På den måten får elevene også et eieforhold til kortene, og hvem vet, kanskje noen også vil ta frem kortene og bruke dem litt hjemme? 😛

Forskjellige måter å bruke kortene på:

😀 Bare verbkortene 😀

Trekk et verbkort og:

 • Si hva verbet betyr på norsk og si verbet i preteritum / simple past på engelsk 😀
 • Lag en setning med verbet i preteritum / simple past på engelsk 😀

😀 Både verbkortene og substantivkortene 😀

Trekk et verbkort og et substantivkort og:

 • Lag en setning med begge ordene på engelsk 😎
 • Lag en setning med begge ordene i preteritum / simple past på engelsk 😎

Trekk to (eller flere) verbkort og to (eller flere) substantivkort og:

 • Lag en liten historie på engelsk med kortene 😛
 • Lag en liten historie i preteritum / simple past på engelsk med kortene 😛

😀 Muligheter for ytterligere utvidelse av bruken 😀

Still krav til setningene:

 • Setningene må i tillegg inneholde et adjektiv 😛
 • Setningene må i tillegg inneholde et årstall 😉
 • Setningene må i tillegg inneholde et klesplagg, en matrett, et dyr, et land … 😀
 • Setningene må i tillegg inneholde et fantasivesen: monster, troll, witch, wizard, vampire, hobbit, unicorn … 😛
 • Setningene må minst være 7 ord lange 😎
 • Bestem et tema for setningene: last summer, last Christmas, last Easter, love, lost love, family, pirates, Halloween … 😀

~ Dette er bare noen få eksempler på hvordan kortene kan brukes. Kun fantasien setter grenser! 😛

Pst! Vi har som regel kun fokus på én ting av gangen, og det er jeg som lærer som bestemmer hva vi skal gjøre med kortene. Jo flinkere elevene er i engelsk, jo flere elementer kan man imidlertid blande inn. Det kan også være fint å innføre et nytt element etter at elevene har snakket i 5-10 minutter, slik at elevene ikke går lei, og man får strukket strikken litt lenger! 🙂

~ Det er også mulig å bruke disse kortene til skriving, ved at elevene får beskjed om å skrive ned setningene og fortellingene de lager!

~ Kanskje kan man også lage muligheter for beregning av poeng slik at dette blir et spill? I skrivende stund har jeg imidlertid ingen gode ideer for noen poengberegning … 😉 Kanskje går det imidlertid an å spille krig? To elever sitter sammen og trekker hvert sitt kort, den som ikke kan si hva sitt verb betyr må ta begge kortene? 😛

Kortene ligger nedenfor her til nedlasting! 😀

–> Her kan du se en demo av kortene. De kan lastes ned i den zippede mappen rett ovenfor! 😀

De 42 verbene på kortene er de mest brukte regelrette verbene på engelsk, så det er smart å kunne de verbene godt! 🙂 I tillegg skal elevene lære å bøye verb! 😛

Jeg har derfor fordelt de 42 verbene utover 6 oppgaveark som jeg har lastet opp nedenfor. 😉

På oppgavearkene er det 3 setninger med hvert verb, og elevene skal sette inn riktig verb i infinitiv, presens (ing-formen) og preteritum. Setningene skal deretter skrives inn i engelsk skrivebok. 😛

Jeg har brukt disse arkene som hjemmelekse på 6. trinn; et ark hver uke over 6 uker (i tillegg til leselekse + gloser). Jeg er kjempefornøyd med å gjøre det på den måten! Vi fikk da fokus på 3 forskjellige verbtider over 6 uker, og elevene fikk dette bra under huden. Vi skal ha om irregulære verb på 7. trinn, og før den tiden kommer der det viktig at de lærer seg å bøye regulære verb. 😀

–> Her kan du se en demo av et av oppgavearkene. De kan lastes ned i den zippede mappen rett ovenfor! 😀