Literduell!

Literduell er en fin måte å skape variasjon i undervisningen på! 😎

Literduell består av ark X og ark Y. Arkene har 15 regnefortellinger hver, som handler om regning med liter, desiliter, centiliter og milliliter. To og to spiller mot hverandre. 😀

Den ene må ha ark X, og den andre må ha ark Y. De stiller hverandre spørsmål annenhver gang. X skal begynne, så det er lurt om parene legger arkene med forsiden ned, og trekker. 😀

For hvert riktige svar, får man farge et felt i poengskjemaet nederst på arket sitt. Førstemann til 10 poeng, eller den som har flest poeng når alle spørsmålene er stilt, er vinneren. 😛

Det er best å sette to og to som er omtrent like faglig sterke sammen. 😉

NB! Er det spørsmål om LITER, så skal det svares i liter. F.eks. er ikke 9 dl godkjent som svar hvis det ble spurt etter liter. Da skal svaret være 0,9 liter. 😛

En klar ulempe med dette spillet er at man må ha partall med elever. Vi spilte likevel en runde med en gruppe med 1 elev mot 2 elever. Den som var alene trengte da kun 7 poeng for å vinne, mens de som var to fortsatt måtte ha 10 poeng for å vinne. Det fungerte tålelig bra. 😉

Literduell er laget for faglig sterke elever på 6. trinn. 😎

Arkene man trenger til literduell kan lastes ned nedenfor. Hvis man ønsker å bruke spørsmålsarkene flere ganger for å spare papir, så finnes det også ark med kun poengskjema til nedlasting nedenfor. 😀

–> Noen betraktninger etter å ha gjennomført to runder med literduell i forskjellige grupper:

  • Noen elever hevdet at spørsmålene på det ene arket var lettere enn på det andre. Det er ikke riktig, for det er de samme spørsmålene på begge arkene, men med forskjellige navn og tall. Spørsmålene kommer også i forskjellig rekkefølge. Dessuten virker et spørsmål lettere når du selv sitter og leser det, enn når du skal lytte til en annen. Da jeg fortalte dette, slo de seg til ro med det. 😉
  • Det lønner seg med litt avstand mellom gruppene, ellers kan de høre hverandres svar. Jeg liker å sende grupper jeg stoler på at gjør det de skal ut på gangen, på et grupperom, eller lignende. 😀
  • Parene må bli enige om NÅR svaret er avgitt. Lurt at de spør hverandre “er svaret avgitt”, før de sier om det var riktig eller feil. Da blir det færre diskusjoner! 😎
  • Alt i alt fungerte dette veldig bra, og jeg følte at læringsutbyttet også var bra. 😀