Stum G

😀 Ord med G foran J 😀

Her kan du finne et hefte som tar for seg ord med stum G foran J. Jeg starter som vanlig med å ta heftet opp på skjermen, også leser vi ordene og snakker om dem sammen. 😎

Hvorfor har noen av ordene fått farge? Grunnen til det er at GJELDER og GJELLER er to nesten like ord, og da snakker vi ekstra om hva ordene betyr. GJEMME høres likt ut som HJEMME, GJERNE høres likt ut som HJERNE, og GJORDE høres likt ut som JORDE. Dette snakker vi også om. 😀

Elevene jobber så i heftene, gjerne sammen med læringspartner. Heftet er ganske omfattende, så jeg fordeler det over flere økter. 😉

Pst! Skroll nedover både for nytt tema (Ord med stum G i slutten av ord) og flere oppgaver/aktiviteter. 😀

😀 Word Search og Scrambled Words 😀

😀 Aktiviteter med ordene 😀

Her kan du finne en fil med alle ordene skrevet stort, og med ett ord per ark. Dette kan brukes på følgende måter:

  • Hentediktat. Legg ordene utover; elevene går og ser på et ord, og går tilbake til plassen sin og prøver å både huske ordet og skrive det riktig. Variasjon: Elevene kan skrive en setning med ordet. 😀
  • Spre ordene utover et større område, og arranger lagkonkurranse hvor de skal løpe og finne ordet du sier. Eventuelt kan man bytte farge på ordene, og printe ut flere sett i lilla, grønn, rød, blå … og be de forskjellige lagene finne ord i sin farge. 😀
  • Elevene jobber i grupper. Spre først ordene utover et passende område. En er oppleser, og de andre på gruppa skal gå/løpe/hoppe/hinke/krabbe/åle til det aktuelle ordet. Bytt roller. 😀

😀 Ord med stum G i slutten av ord 😀