Setningsanalyse

Fakta om setningsanalyse 😀

For å lese om setningsledd og analyse anbefales disse ressurssidene som forklarer veldig bra, passer både for lærere og elever:

http://ressurssidene.pedit.no/web/PageND.aspx?id=99231

Her kan man også finne øvinger som kan gjøres online. Disse kan gjøres av elevene når de sitter ved PC eller nettbrett, eller man kan ta det på storskjerm, og gjøre øvingene sammen i hel klasse, som en gjennomgang av emnet.

Minikurs i setningsanalyse 1 & 2 😀

Et minikurs i setningsanalyse hvor målet er å lære verbal, subjekt og direkte objekt kan lastes ned nedenfor. Tips: Hvis du laster ned Word-filen så kan du gå inn og endre navnene i setningene til navnene til elevene dine. Dette gjør oppgavene ekstra fengende! 🙂

Til minikurset hører også ekstra oppgaver og en miniprøve.

Jeg har også lastet opp et Minikurs 2. Her er målet å repetere alt fra kurs 1, samt lære indirekte objekt.

Kryssord 😀

Nedenfor kan også du finne 4 kryssord som tar for seg verbal, subjekt, direkte objekt og indirekte objekt, samt fire kryssord med en mix. Jeg digger hvordan disse kryssordene gir meg muligheten til å variere undervisningen, slik at vi får flere innfallsvinkler på noe elevene ofte synes er tørt og vanskelig. 🙂

Apropos kryssord … Jeg pleier å “krydre” oppgaveheftene jeg lager med diverse kryssord, både fordi elevene synes det er morsomt, men også fordi det er en fin måte å repetere andre ting innenfor norskfaget. Her finner du f.eks. kryssord med imperativ og antonymer, noe som er supert å kopiere opp enten innimellom de andre oppgavene, eller på slutten av et oppgavehefte som ekstraoppgaver.

Videre jobbing med setningsanalyse 😀

Vi jobbet med Minikurs 1 og 2 over til sammen 4 uker, med Miniprøve 1 etter 2 uker, og Miniprøve 2 etter nye 2 uker. Jeg opplevde at elevene fikk god forståelse av dette, men jeg vet at om vi ikke holder dette ved like, så sklir det gradvis ut av hodet igjen. Derfor har jeg laget 2 ark som heter Setningsbonanza 1 & 2, samt flere setningsanalysekryssord (se ovenfor for kryssordene).

Planen min er å bruke dette som hjemmelekser over en lengre periode, og jeg har tenkt til å bruke Setningsbonanzaarkene gjentatte ganger:

1. uke: Setningsbonanza 1

2. uke: Setningsanalysekryssord 1

3. uke: Setningsbonanza 1

4. uke: Setningsanalysekryssord 2

5. uke: Setningsbonanza 2

6. uke: Setningsanalysekryssord 3

7. uke: Setningsbonanza 2

8. uke: Setningsanalysekryssord 4


~ Dette er min plan; andre må selvfølgelig få bruke filene nedenfor akkurat som de vil. 😉

~ En skal heller ikke se bort i fra at jeg tar frem Setningsbonanzaarkene om et halvt år eller noe, og kjører en ny runde med dem! 🙂

Ordklasser og setningsledd i skjema 😀

Ordklasser og setningsledd i skjema, et oppgaveark som systematiserer ordklasser og setningsledd i et skjema. Arket er laget for 6. trinn, og tar utgangspunkt i at elevene har lært enkel setningsanalyse (subjekt, verbal, direkte objekt). Arket kan sikkert passe for andre trinn også.