Kodeoppgaver

Kodeoppgaver er selvkontrollerende tekstoppgaver hvor elevene må bruke svarene de får til å løse en kode. 😀

Jeg liker slike oppgaver, for da har jeg litt bedre kontroll på at elevene ikke sitter og gjør alle oppgavene feil når de regner. >> Blir ordet feil så har de gjort feil et sted, og de må tilbake for å finne feilen. 😛

Kodeoppgavene har svaralternativer. Svaralternativene er laget slik at de passer med feilene elevene lett kan gjøre. 😉

Eksempel:

Iver kjøper tre liter melk til kr. 15,- per liter, og en pakke smør til kr. 30,-. Hvor mye må Iver betale?

>> Her er det lett at elevene overser at det står tre liter melk, og får svaret kr. 45,- i stedet for kr. 75,-. 45,- er således et av svaralternativene. Jeg håper dette bidrar til å skjerpe elevene litt når de leser tekstoppgaver! 😛

Titlene på filene nedenfor samsvarer med kodeordet elevene skal frem til. 😀

Jeg prøver å velge litt rare ord slik at de ikke skal bli så lette å gjette seg fram til. 😛

Uansett prater vi mye om det å gjette seg fram til svar; lærer vi noe da? Dette er det også viktig å bevisstgjøre elevene på! 😉

Dessuten; mine elever får ikke lov til å skrive svarordet nederst før de har løst alle oppgavene på arket!!! 😛

PS! ANGERBODA (kodeoppgave 3) er mor til Lokes 3 barn Fenrisulven, Midgardsormen og dødsgudinnen Hel. 😎

Her ligger det en zippet mappe med til sammen 5 kodeoppgaver:

Her kan du se en demo av en av kodeoppgavene. 😀

Den kan lastes ned i mappen ovenfor. 😀