Negative tall

Her kan du laste ned et oppgaveark som tar for seg temperaturer, negative tall og søylediagrammer, samt et oppgaveark om penger man har, og penger man skylder. 😀

På begge disse oppgavene er det meningen at elevene skal tenke, prøve og feile når de lager diagrammer. En fin oppsummering av timene er å sammenligne de forskjellige diagrammene elevene har laget og diskutere disse. De vil også trenge ganske store ruteark for å få plass til diagrammene! 😛

Jeg pleier å trykke opp hefter med oppgavene på denne siden først i heftet, etterfulgt av regneoppgaver fra matematikbogen (se nedenfor), slik at jeg får et hefte på 4-6 sider. På den måten kan de som er kjappe regne med negative tall, mens de venter på at resten skal bli ferdige med diagrammene og de tilhørende oppgavene. 😎

😀 Her kan du generere oppgaver med negative tall hos matematikbogen.dk 😀