Christmas

Tips: Her finner du mange fine julekryssord med mer på engelsk:

😀 https://bogglesworldesl.com/christmas_worksheets.htm 😀

😀 Julebingo 😀

Dokumentet består av to sider:

1) Et bingoark som kopieres opp til elevene. De 24 ordene skal spres utover skjemaet som elevene selv ønsker. Hvert ord skal brukes én gang. Vi spiller med én rad, to rader og til slutt med ramme. (På skjemaet er ytterste kant lysegrå, man må ha rammen full av kryss for å få bingo.) 😀

2) En side hvor det står beskrivelser av bingo-ordene. Lærer leser beskrivelsen, og elevene krysser av på ordet som hører til. Lærer skal altså ikke si selve ordet, men lese beskrivelsen. 😀

😀 Speak English with a deck of cards – Christmas edition 😀

Nedenfor kan du laste ned snakkespillet “Speak English with a deck of cards” i en julevariant. 😀

Spillet er opprinnelig laget for 4. trinn, men passer garantert for andre trinn også. 😛

Dere trenger:

  • Kopier av spillebrettene. Gjerne en kopi til hver, avhengig av hvor gode de er i engelsk. Mine elever på 4. trinn skal få én hver, for det er ikke alltid så lett å forstå hva en annen elev sier på engelsk på dette nivået. Med en egen kopi kan de få støtte av teksten. Eldre elever kan greie seg med én kopi per par. 😀
  • En kortstokk per gruppe. Lurt å be elevene ta med hjemmefra, de har garantert en kortstokk til overs hjemme. 😀

Slik spiller dere:

  • 2 og 2 sammen er best, men det KAN være flere som spiller sammen. 😀
  • Spillerne trekker et kort fra kortstokken etter tur. 😀
  • Motspiller leser opp spørsmålet/kommandoen i den aktuelle ruten på engelsk. 😀
  • Den som har sin tur må svare på spørsmålet med FULL SETNING/UTFØRE KOMMANDOEN. 😀

Hjelpemidler:

  • Ordbok? Eldre elever kan kanskje klare seg uten ordbok? 😉

Poenggivning:

Vi spiller mest for moro og for å få snakket mye engelsk, men elevene gir hverandre poeng for svar med fulle setninger og god utførelse av oppdrag. For å få dem til å snakke mest mulig ber jeg elevene gi poeng etter følgende modell:

  • Et svar bestående av kun svaret UTEN hel setning gir 1 poeng. 😉
  • Et svar med HEL setning gir 2 poeng. 😉
  • Et fantastisk godt svar med hel setning og ekstra detaljer kan gi 3 poeng. 😉

Tips: Snakk om hvordan elevene kan omforme spørsmålene til svar på en enkel måte FØR spillingen begynner. Eks: “What do you eat for Christmas dinner?” Kan bli: “For Christmas dinner I eat ….”

Spillet kan med fordel gjentas mange ganger. 😛

Hvis elevene begynner å lære seg spørsmålene er jo det bare bra, for da får de lært seg mange ord! 😛

😀 Quiz 😀

Dette er en quiz laget ut i fra de “saklige” spørsmålene i Julevarianten av “Speak English with a deck of cards”. 😀

Jeg lagde den for at elevene skulle lære spørsmålene i spillet bedre, og for at vi skulle ha det litt morsomt i engelsktimen. 😀

Quiz’en er opprinnelig laget for 4. trinn. 4. trinn kan ikke alle ordene, men vi hadde fokus på å prøve og FORSTÅ spørsmålene selv om de ikke forstår alle ordene. Det gikk bra! 🙂

Av eldre elever kan man f.eks. kreve at svarene MÅ skrives med hel setning. 🙂

Quiz’en kan selvsagt brukes uavhengig av “Christmas Speak English with a deck of cards”.

Quiz’en er laget i powerpoint, men er også lagret som pdf-fil. 😀

Her kan du se en demo av Speak English with a deck of cards! 😀