Opposites

Ofte har elevene lettere for å huske et ord hvis de kan koble ordet med noe annet, så det å jobbe med motsatte ord har mye for seg. Begrepet “motsatt” er dessuten et viktig begrep i seg selv. Her kan du finne et opplegg for å jobbe med motsatte ord. 😀

Opplegget rundt “Opposites” inneholder følgende:

  • En ordliste med 25 ordpar elevene kan øve ut ifra. Elevene må fylle ut de norske ordene selv. 😀
  • Opposites Bingo, som med fordel kan brukes flere ganger hvis man bare varierer rekkefølgen ordene leses opp i. Til Bingo hører det også med et lærer-ark ordene skal lese opp fra. 😀
  • Opposites Game, hvor elevene skal spille mot hverandre med brikke og terning som et vanlig terningspill. Feltet de lander på inneholder et ord, og hvis elevene klarer å si det motsatte ordet får de gå ytterligere et skritt fremover. 😀

Opposites 1 inneholder de enkleste ordene. Level 2 kommer kanskje en vakker dag … 😉

Her kan du se en demo av spillet! 😀 Det kan lastes ned ovenfor! 😛