Sjangerkjennetegn og vurderingsskjemaer

Som mye annen tekst på nye Kittys oppgaver, så er denne også sakset fra gamle Kittys oppgaver. 😛

😛 En haug med vedlegg kan lastes ned nederst på siden! 😛

Her kan du finne oversikt over sjangerkjennetegn + vurderingsskjemaer for 6. og 7. trinn. 😀

Først kommer imidlertid informasjon, tips og råd! 😎

Endelig, etter at jeg har jobbet 13 år som kontaktlærer og alltid har hatt norsk i egen klasse, så føler jeg at jeg har funnet formen på skriving i ulike sjangre på 6. og 7. trinn. Hurra! 😀

I utgangspunktet har jeg følt at mange elever (ikke alle, men mange) ikke er modne nok til å skrive i ulike sjangre på 6. og 7. trinn, men likevel ligger listen for norsk skriving ganske høyt på ungdomsskolen, så vi må på en eller annen måte gripe fatt i dette. 😉

Et annet problem er at når vi setter i gang med å skrive fortellinger, så er noen så ferdige som det går an å få blitt etter 15 minutter, mens andre så vidt har blitt ferdige med innledningen og gjerne vil jobbe i maaange uker til med den samme fortellingen. Hvordan skal man klare å få til en god prosess i skrivingen som ivaretar alle elevene?

Løsningen ble å sette av ca. 4 uker til hver tekst, og ha fokus på selve prosessen. 🙂

Vi setter ikke opp spesifikke lekser i norsk skriving, men hvis de trenger å jobbe med teksten hjemme for at den skal bli bra, så må de gjøre det. 😎

I skrivende stund er vi i gang med vår 4. sjanger, og jeg synes at ALLE elevene har kommet godt inn i sjangerskrivingen, også de jeg så på som ikke modne nok. Noen skriver tekster på 300 ord, mens andre skriver tekster på 2000 ord, men ALLE har utviklet seg og begynner å få en forståelse av hva det vil si å holde seg innenfor en bestemt sjanger. Jeg er overbevist om at dette funker, og er sååå glad for at vi grep fatt i dette på denne måten. 😀

Omtrent slik legger vi opp løpet:

Uke 1: Snakke om sjangeren og begynne å lage en skisse i begynnelsen av uka, skrive ca. 2 timer på PC i slutten av uka.

Uke 2: Skrive ca. 2 timer i uka på PC. Elevene sitter oftest med vurderingsskjemaet ved siden av seg når de skriver.

Uke 3: Skrive ca. 2 timer i uka på PC, bruke 1 time på at de vurderer egen og andres tekster ved hjelp av vurderingsskjemaet.

Uke 4: Bruke ca. 2 timer på PC hvor de runder av skrivingen og leser over maaange ganger*.

*) Vi hadde forfatterbesøk av Maja Lunde som har skrevet den fantastiske boka «Over grensen» da min nåværende klasse gikk i 5. klasse. Hun fortalte oss at hun gikk med manuskriptet til den neste boka si i veska. Dette manuskriptet skulle hun lese gjennom ørten ganger for å vaske språket: Gjøre alle setningene så gode som mulig, luke ut skrivefeil, med mer. Gjett om jeg bruker det for hva det er verdt når jeg snakker om at elevene skal lese gjennom det de har skrevet: «Husker dere hva Maja Lunde fortalte? Selv hun som er profesjonell forfatter skulle lese gjennom sin neste bok sikkert 20 ganger, for å få språket så bra som mulig! Dere kan ikke tro at teksten deres blir perfekt på første forsøk, og det holder ikke å lese gjennom den bare 1 gang. Dere bør lese gjennom den 10 ganger, minst!» 😀

Ofte ser man seg også blind på egne feil, både skrivefeil og rare formuleringer, derfor er det lurt å lese gjennom hverandres tekster for å finne feil, samt gi hverandre tips og råd. 😉

De ferdig vurderte tekstene samler jeg i en egen perm, én perm for hver elev. På den måten kan elevene gå tilbake og se hva de gjorde bra og hva som må forbedres neste gang vi skal skrive i den aktuelle sjangeren. Denne permen kan også være morsom for elevene å ha for ettertiden, slik at de kan vise den til barnebarna! 😀

2 timer i uka er en ganske stor andel av norsktimene. Jeg opplever imidlertid at elevene lærer vel så mye rettskrivning som de ville gjort om vi hadde jobbet med spesifikke rettskrivningsoppgaver. De blir svært bevisste på at de skal skrive riktig all den tid skriveprogrammet gir dem en rød strek under ord som er feil skrevet. PC’en finner imidlertid ikke alle skrivefeil (skal/skall, vil/vill, spenene/spennende etc., her finnes sikkert flere hundre eksempler), så de må likevel lese over mange ganger for å luke ut skrivefeil. 😎

Nedenfor på denne siden finner du altså filene med kjennetegn og vurderingsskjemaene.

For tips og råd om hvordan elevene kan bygge opp spenningen, samt konkrete oppgaver, trykk her 🙂

Jeg har også lastet opp en fil som viser hva vi skriver på ukeplanen hver av de 4 ukene vi jobber med dette. 😀

Du kan finne kjennetegn og vurderingsskjemaer til følgende sjangre:

  • Fortelling i jeg-form og med allvitende forteller. Setter av 4 uker. Jeg «tvinger» elevene til å skrive fortelling i jeg-form og med allvitende forteller hver sin gang, slik at de skal bli mer bevisste på synsvinkel.
  • Intervju. Setter av 3 uker.
  • Science-fiction-fortelling. Setter av 4 uker.
  • Eventyr. Setter av 4 uker.
  • Argumenterende skriving. Setter av 2 uker.
  • Lyrikk kommer i februar/mars 2016. Tips: Vi skal ha om lyrikk og ha lyrikk-utstilling på skolen. Dette legger jeg til perioden med samtaler, så slipper jeg de krevende vurderingene midt i samtaleperioden. Det kommer ikke et eget vurderingsskjema i lyrikk, bare kjennetegn ved 4 forskjellige typer dikt. (Edit: Dette kom visst aldri; ække lett med for mange baller i luften. Men da jeg leste dette nå (30/7-2021) ble jeg minnet på at dette jaggu er en god idé, så jeg lar det stå slik likevel, som et note to self! 😛 )


Bruk av vurderingsskjemaene:

Etter at skrivingen er ferdig må også teksten vurderes.

Men hva skal man se etter, og hva kjennetegner en god tekst?

Vurderingsskjemaene nedenfor kan hjelpe til med å systematisere dette arbeidet. 😀

Skjemaet kan brukes veldig enkelt ved at man kun setter kryss på om måloppnåelsen er høy, middels eller lav innenfor de forskjellige kategoriene. Eller man kan gjøre passe eller mye ut av det ved å kommentere de forskjellige kategoriene.

Skjemaene er også fint å bruke i selve skriveprosessen. F.eks. kan man ved én runde med skriving ha særlig fokus på “Bruk av ulike fortellermåter”. En annen runde kan man ha særlig fokus på “Formelle ferdigheter”. Elevene kan da ha skjemaet ved siden av seg mens de skriver.

Sist men ikke minst kan elevene bruke disse skjemaene i egenvurdering eller ved vurdering av medelever.”