Sett strek mellom enhetene + enhetskryssord

😀 Her finner du til sammen 10 oppgaveark (i en zippet mappe) + et enhetskryssord (nederst på siden)! 😀

Nedenfor kan du laste ned 4 oppgaveark hvor elevene skal sette strek mellom enhetene som hører sammen. Oppgavearkene er i stigende vanskelighetsgrad, der 1 er lettest og 4 er vanskeligst. 😉

Tips: Be elevene bruke forskjellige farger når de setter streker. 😛

Det har også kommet til noen “Terpeoppgaver”. Disse 6 oppgavearkene er omtrent like vanskelige alle sammen. 😉

Elevene husker f.eks. nemlig ikke at 1 hg = 100 g etter å ha hørt det bare én gang, så det gjelder å jobbe med slikt gjentatte ganger uten at det blir kjedelig. 😛

Disse arkene legger jeg innimellom andre oppgaveark når jeg lager oppgavehefter, slik at vi får terpet på dette uten at det føles som terping! 😉

NB! Det hender jeg får mail av lærere som lurer på hvorfor jeg har skrevet at desi betyr 10, centi betyr 100 og milli betyr 1000 i en av terpeoppgavene (nr. 4). Betyr ikke desi 1/10, centi 1/100 og milli 1/1000, spørres det. Jo, som forstavelse pleier vi å si at desi betyr 1/10, centi betyr 1/100 osv. Men når disse ordene står alene så betyr de faktisk 10, 100 og 1000. Jeg synes det er viktig at elevene lærer dette også. Dette kommer fra latin, og vi ser det tydelig på italiensk der DIECI betyr 10, CENTO betyr 100 og MILLE betyr 1000. 😎

–> Alle oppgavene kan lastes ned i denne zippede mappen:

Dette er en demo av en av oppgavene. Den ligger i mappen ovenfor! 😛

😎 😎 😎

😀 Her kan du laste ned et kryssord som handler om enheter! 😀