Because, but, or & so!

Det er viktig å lære elevene å bygge ut de engelske setningene! 😀

Nederst på denne siden kan du finne oppgaver som tar for seg setninger med:

  • Because + I like/I don’t like 😀
  • But + I like/I don’t like 😀
  • But + I can/I can’t 😀
  • So (He is very kind, so everybody likes him.) 😀
  • Or (Do you have any brothers or sisters? + either/or) 😀

Disse oppgavearkene synes jeg er supre å bruke for å utvikle skriftspråket til elevene ytterligere. 😎

😉 Her kommer det en del tanker/tips rundt disse oppgavearkene. 😉

Hvis du synes det blir for mye å lese så kan du gå rett til oppgavearkene nederst på siden! 😛

😀 Tanker & tips 😀

Common European Framework of Reference for Languages har som sikkert de fleste vet utviklet en felles europeisk skala for fremmedspråkslæring. Skalaen er delt inn i nivåene A1, A2, B1, B2, C2 & C3. 😀

En elev som begynner på 5. trinn er ofte på nivå A1 eller A2 når det gjelder det skriftlige. 😉

Hvordan skal vi så videreutvikle det engelske skriftspråket til elevene?

Jeg tenkte at det var lurt å gå rett inn på punktene i denne skalaen, og rett og slett jobbe med det som står der! 😀

Her ser du noen av punktene hentet fra en A2-sjekkliste:

I can write simple sentences and link them with simple connecting words (for instance, “and”, “but”, and “because”). I can use the most important connecting words to describe the chronology of an event (“first”, “then”, “afterwards”, and “later”). 

Sjekklisten ligger her 😀

~ Det finnes flere slike sjekklister. Det er bare til å google i vei hvis du ønsker å se på alternativer til denne sjekklisten. 😀

Tanken med disse oppgavene er altså å lære elevene å bruke disse små, viktige ordene som binder sammen setningsdelene. I tillegg til ordene i eksempelet over, har jeg også laget to oppgaveark med ordene “so” & “or”, som jeg også synes er viktige ord å lære elevene. 😉

Oppgaver som tar for seg det å beskrive kronologien ved hjelp av ordene first-next-then-last (jeg har valgt litt andre ord enn det som står i A2-sjekklisten), finner du her 😀

Oppgavene på denne siden kan sikkert passe for mange trinn. Selv brukte jeg de første oppgavearkene (de med but og because) ganske tidlig på 5. trinn. 😉

I skrivende stund skal jeg straks i gang med 6. trinn, og da tenker jeg å bruke alle oppgavearkene etter hverandre i rekkefølgen beskrevet nedenfor. Jeg bruker da oppgavearkene med but og because én gang til. De husker uansett ikke alle oppgavene de har gjort for nesten et år siden, og de trenger virkelig å terpe på dette, så jeg ser ingen problemer med å bruke noen av de samme oppgavearkene én gang til. 😉

Man kan differensiere mellom sterke og svake elever ved at de som strever i engelsk ikke gjør alle oppgavene på arket. 😉

Engelsktimene går så altfor fort, så jeg tenker å få unna et ark omtrent hver 14. dag, og det kan godt hende jeg gir disse arkene i hjemmelekse, siden de er såpass enkle å forstå. Hjemmelekse skal være repetisjon og terping, tenker jeg. 😛

😀 Jeg har brukt oppgavene i denne rekkefølgen 😀

1) Sentences with because (sett strek) 😀

😀

2) Write sentences with because 😀

😀

3) Write sentences with but 😀

😀

4) Write sentences with I can and but 😀

😀

5) So 😀

😀

6) Stop, or I’ll shoot 😀

(Tips til ekstraoppgave: Skriv 5 setninger med or og 5 setninger med either/or i engelsk skrivebok.)

😀

~ Oppgavene kan selvsagt brukes i den rekkefølgen man selv måtte ønske! 😛

~ Dette Halloweenarket har jeg brukt i Halloween-tider. En god ting som setninger med because kan nemlig ikke repeteres for ofte! 😛