Crosswords and Wordsearches

Her kan du laste ned kryssord med mer. Enjoy! 😀

Tips: Kryssord (CW), Scrambled words (SW) og Wordsearch (WS) med det samme navnet inneholder de samme ordene. Jeg liker å la elevene FØRST gjøre scrambled words og wordsearch, for da fester ordene seg skikkelig. SÅ gjør de kryssordet med de samme ordene, og da får de øvd på å komme på riktig ord samt å skrive det rett. Hvis jeg kopierer hefter med flere oppgaver, så legger jeg tilhørende scrambled words, wordsearch og crossword etter hverandre. Dette er bare et tips, oppgavene her kan man selvfølgelig bruke som man vil 😉