Miming

Miming er supert! 😀 ~ Både som en aktivitet i seg selv, men også for å lære engelsk! 😀

På denne siden finner du:

😀 MIMEKORT 😀

😀 MIME ENGLISH WITH A DECK OF CARDS 1 😀

😀 MIME ENGLISH WITH A DECK OF CARDS 2 😀

Rett nedenfor ligger det et dokument med mimeoppgaver for begynnere, både begynnere i engelsk og begynnere i miming. 😉 Selv skal jeg laminere arket og klippe ut, slik at det blir mimekort. 😀

Først skal vi lese sammen på kortene, slik at vi blir kjent med uttrykkene, så skal vi mime litt i hel klasse. 😉

Det er lurt å legge inn en liten samtale om hvilke av uttrykkene som er pene, og hvilke som er mindre pene. 😉

Den utvalgte “mimeren” skal da trekke et kort og mime, mens de andre gjetter. (De første rundene skal de også få ha en kopi av mimekortene foran seg til å se på; det er ikke alle som kan alle uttrykkene.) 😀

Så skal jeg dele elevene i små grupper, som får med seg hver sin bunke kort for å mime for hverandre. 😎

Dette blir moro OG lærerikt! 😛

~ ~ ~

😀 MIME ENGLISH WITH A DECK OF CARDS 1 😀

Prøv også Speak English with a deck of cards 😀

Dere trenger en kortstokk per gruppe, og elever som både har lyst til å røre litt på seg, OG lære engelsk på en gang! 😛

Dette er en super aktivitet for å bryte opp undervisningen, og lage variasjon i engelsktimene. Den som har turen har spillebrettet, de andre har da ikke lov til å kikke. Kortet som trekkes avgjør hva som skal mimes. Eleven som mimer har IKKE lov til å snakke. Kun nikke eller riste på hodet, eventuelt kun svare “yes” eller “no”. 😉

Eleven(e) som gjetter har kun lov til å bruke de engelske ordene. Etter å ha spilt noen runder vil kanskje elevene begynne å lære mye av innholdet i rutene, men det er jo nettopp noe av poenget, for da har de samtidig lært mange engelske ord! 😀

Hva som er tillatt av hjelpemidler kan varieres fra ingen, til en ordbok, eller en liste over ord. Det er også mulig å differensiere mellom elevene ved å la de som strever få ha flere hjelpemidler enn de som er sterke (lurt da å ha de på samme nivå på samme gruppe). Ordliste som kan brukes som hjelpemiddel er vedlagt. 😀

Spillet har også en utgave med norske ord (differensiering). 😉

Begge utgavene av spillet + ordlisten kan lastes ned her:

Dette er en demo av spillebrettet uten de norske ordene. 😀

Alt sammen kan lastes ned i den zippede mappen rett ovenfor her. 😀

~ ~ ~

😀 MIME ENGLISH WITH A DECK OF CARDS 2 😀

Mime English 2 er litt vanskeligere enn Mime English 1, ved at det er mer som skal mimes. 😀

Mime English 2 kan brukes i små grupper, eller i hel klasse. 😎

Vanskelighetsgraden kan varieres ved at de som gjetter kan bruke spillebrettet som et hjelpemiddel, eller de må klare seg helt uten hjelpemidler. 😉

Jeg digger å ta denne opp på skjerm i klasserommet, så kommer elevene frem, og trekker et kort som avgjør hva de skal mime foran klassen. De andre har da teksten på skjermen som støtte, og kan lete der etter hva som mimes. 😛