KJ – KI – KY – SKJ – SJ – SKI – SKY

Her kan du finne fem oppgavehefter om KJ, KI + KY, SKJ, SJ og SKI + SKY, tilhørende letekryss + kryssord + scrambled words + sett strek, tilhørende Kahooter, samt en PowerPoint-presentasjon med diftonger og sammensatte grafemer. 😎

–> Hvis du finner noen feil i det jeg legger ut, store eller små, så blir jeg glad om du sender meg en mail! Det er veldig lett å se seg blind på eget arbeid. 😛 –> kittymezzetti@gmail.com 😎

Trykk 😀 her 😀 for å lese en artikkel som forteller hvorfor det er så viktig å jobbe med de sammensatte grafemene!

Oppgavehefter:

Heftene gir gode muligheter for differensiering, siden de inneholder oppgaver på flere nivåer. 😉

NB! På side 4 og 5 i heftet “4 Ord som starter med SJ” trenger du et 😀 Alfabetkodehjul 😀! Jeg synes det er KJEMPEGØY, men hvis dere ikke vil lage dette, så kan dere klippe ut side 4 og 5 før dere printer ut heftet. Det samme gjelder side 3 og 4 i heftet “5 Ord som starter med SKI og SKY.” 😛

Letekryss, kryssord, scrambled words og sett strek:

Nedenfor ligger zippede mapper med letekryss, kryssord, scrambled words og sett strek. Jeg liker å lage hefter hvor jeg har letekryss først, for da starter vi med å lese ordene nederst på siden sammen, og snakke om dem. Så tar jeg kryssord, og forteller elevene at ordene i kryssordet er de samme som i letekrysset, så da kan de kikke på letekrysset om de står fast. Husk at kryssordet er en leseoppgave også, det er nyttig! 😀 Deretter tar jeg scrambled words, før jeg til slutt tar sett strek. Dette gir nyttige og morsomme hefter å bruke i klassen! Disse oppgavene lager jeg ved hjelp av supre 😀 Armored Penguin 😀.

Kahooter:

😀 Ord som starter med kj (og tj) 😀

😀 Ord som starter med ki og ky 😀

😀 Ord som starter med skj 😀

😀 Ord som starter med sj 😀

😀 Ord som starter med ski og sky 😀

PowerPoint-presentasjon med sammensatte grafemer:

Her kan du finne en PP-presentasjon med 13 sammensatte grafemer (skj – sj – kj – tj – ng – ei – au – øy – ai – gj – hv – hj – rt). Dvs. diftonger er teknisk sett ikke sammensatte grafemer, men det har ingen praktisk betydning. Hvert grafem kommer to ganger. 🙂

Elevene bør lære hvilken lyd de sammensatte grafemene lager, det hjelper dem i lesingen. 😀

Jeg har brukt PP’en på følgende måte:

Elevene sier lyden i kor idet de ser den komme frem. De sier LYDEN bokstavene lager, ikke bokstavene. For eksempel gir “ng” den siste lyden som i ordet “seng”, og “rt” den siste lyden som i ordet fort. Dette forklarer jeg på forhånd. Etter at de har sagt lyden, så kan de som vil rekke opp hånda og si et ord som har denne lyden, før vi går videre til neste lyd. 😎

Etter hvert kan man kjøre runder hvor for eksempel bare vindusrekka svarer, bare midtrekka svarer, osv. 😛

PP’en kan med fordel gjentas mange ganger, med jevne eller ujevne mellomrom. 😉