Desimaltall

Addisjon og subtraksjon med desimaltall – kurs 😀

Her kan du laste ned et kurs for å lære elevene addisjon og subtraksjon med desimaltall. 😎

Kurset er delt inn i Level 1, Level 2, Level 3 og Level 4 med økende vanskelighetsgrad. 😛

Tips: La elevene sjekke seg selv med kalkulator etter hvert fullførte level. Da får de umiddelbare tilbakemeldinger på om de har regnet noe feil. Jeg synes det er kjempeviktig, så de ikke sitter og gjør alt galt … Man rekker jo ikke å sjekke alle svarene til alle i klassen underveis i timen. 😛

Det som også er fint med kalkulator er at elevene får noen nyttige AHA-opplevelser. På et av stykkene blir svaret 100,0. Flere elever trodde da de hadde regnet feil siden kalkulatoren viste 100. Vi fikk en nyttig samtale om hvordan kalkulatoren kutter bort de unødvendige nullene. 🙂 Det samme skjedde på flere andre tall også, og dette ga elevene nyttige erfaringer! 😛

PS! Etter å ha jobbet med dette kurset, fant jeg ut at elevene burde bli enda mer bevisstgjorte med tanke på desimaltall og desimalenes verdi, slik at de ikke bare sitter og regner mekanisk uten å forstå hva de driver med. Jeg lagde derfor nok et kurs som tar for seg desimalenes plassering:

Desimalenes plassering i desimaltall – kurs 😀

Her kan du finne et oppgavehefte på 5 sider som tar for seg desimalenes plassering i desimaltall. 😉

Elevene skal lære navnene på plassene bak komma: tidelsplassen, hundredelsplassen, tusendelsplassen og titusendelsplassen. 😎

De første tre sidene har ganske enkle oppgaver hvor elevene trener på dette. De første tre sidene er selvkontrollerende ved at sifrene elevene finner, skal erstattes med bokstaver. Hvis bokstavene ikke henger sammen til ord, så har de gjort feil et sted. 😛

Jeg er veldig fan av slike selvkontrollerende oppgaver. Man rekker ikke innom alle elevene på den måten man skulle ønske i løpet av en mattetime, og på denne måten sikrer jeg at de ikke sitter og gjør alt feil uten at jeg oppdager det. 😉

Side 4 og 5 inneholder oppgaver hvor elevene skal skrive tall ut i fra antall tideler og hundredeler:

Skriv tallet som består av 6 tideler og 7 hundredeler = 0,67

— for eksempel.

På side 4 og 5 kalles oppgavene for Level 1, Level 2, Level 3 og Level 4. Vanskelighetsgraden øker for hvert level. Level 4 kan rett og slett bli for vanskelig for enkelte elever, så jeg tenker at det ikke er meningen at alle i klassen gjør hele heftet. Dette er min måte å differensiere på noen ganger; jeg lager oppgavehefter med økende vanskelighetsgrad for at de faglig sterke skal få noe å bryne seg på mot slutten av heftet, men hele klassen gjør ikke hele heftet. 😉

Til slutt kan elevene sjekke seg selv mot fasiten (på s. 4 og s. 5). Nok en gang er jeg opptatt av at oppgavene skal kontrolleres, slik at de ikke sitter og gjør alt feil. 😉

Tips: Når man først sitter med dette arket i en klasse/gruppe, så er det fint å øve på å lese tall i samme slengen:

Hvordan sier man tallet 15 565,5432? Eller 2 067 670,3571? Eller 10 500,62043? Osv. 😀