Substantiv

Her kan du finne et ganske omfattende hefte som tar for seg substantiv, substantivbøyning, uregelrette substantiv, egennavn og fellesnavn, og konkrete og abstrakte substantiv. 😎

Du kan selvfølgelig bruke heftet akkurat som du selv vil, men det fungerer best hvis du deler opp arbeidet med heftet over flere økter, og snakker grundig om de forskjellige emnene. 😀

Slik gjorde jeg det:

Jeg tok heftet opp på skjermen, og brukte god tid på hvert emne:

  • Side 1: Her leste vi teksten sammen, og jeg snakket mye om entall og flertall, og bestemt og ubestemt form. Hva betyr det at noe er i ubestemt form? Vi tenker at det da er en hvilken som helst hest, eller en hvilken som helst bil. Når det er i bestemt form, er det akkurat DEN hesten eller DEN bilen. Vi så på hvordan ordet hest ble bøyd, og så etter mønstre i tabellen. Jeg ba elevene gi meg f.eks. “katt” i ubestemt form flertall, “hund” i bestemt form entall, osv. Deretter jobbet elevene med å fylle ut tabellen. 😀
  • Side 2: Her snakket vi om hvordan noen substantiv ikke følger det faste mønsteret når de bøyes, og at de da kalles for uregelrette substantiv. Vi snakket om mange av ordene, og bøyde dem sammen muntlig, før elevene begynte å jobbe med å fylle ut tabellen. NB! Word Search- eller Word Match-oppgaven lengre ned på siden kan eventuelt brukes som en oppvarming til denne siden! 😀
  • Side 3-5: Disse sidene trenger ikke så mye forklaring, og er fine sider å gå videre til når de er ferdige med side 1 og 2. 😀
  • Side 6: Vi leste teksten sammen, og snakket grundig om innholdet. Elevene kom med mange eksempler på egennavn og fellesnavn. Deretter lette de etter feil, og sammenlignet med hverandre for å finne alle feilene. Dette ga en svært nyttig økt hvor de jobbet skikkelig grundig med å finne alle feilene! 😀
  • Side 7: Nok en gang tok jeg siden opp på skjermen, og snakket nøye om konkrete og abstrakte substantiv. Dette ga en overraskende fin diskusjon! Jeg sa at de ikke må være “vanskelige” eller “kranglete” når vi skal finne ut hva som er konkret og hva som er abstrakt. Joda, vi kan sikkert på en måte ta et bilde av “vennskap”, men hvordan vet vi at det forestiller “vennskap” og ikke en gruppe mennesker, eller lignende? De var enige i at vi kan ta på en venn, men vi kan ikke ta på et vennskap på samme måte. 😀
  • Side 8: Her er mulighetene mange: Klipp ut kortene og spill memory, eller spre kortene utover med skriftsiden opp og gjør det som en sorteringsoppgave, eller trekk et kort og lag setninger med ordet, enten skriftlig eller muntlig. 😀

–> Her ligger det en Word Search, et kryssord samt en Word Match-oppgave! 😎