Bingo writing

Bingo-writing er supert for å motivere elevene til å skrive engelsk! 😀

I tillegg til at det er motiverende for selve skrivingen sin del, så gir det også muligheten til å gjennomgå spesifikke emner som sterke verb, sammentrekninger, og lignende på en litt mer spennende måte. 😛

Slik gjør du:

  • Velg ut det bingoskjemaet du ønsker å bruke. 😀
  • Del ut skjemaet til elevene. 😀
  • Om ønskelig kan dere snakke om ordene/setningene i rutene før elevene begynner å skrive. Det lønner seg i de fleste sammenhenger, og siden bingo pleier å motivere, opplever jeg at de faktisk pleier å følge bedre med enn vanlig! 😎
  • Elevene starter så med å skrive en tekst, og når de bruker et av ordene i bingoskjemaet, så kan de sette et kryss over ordet. 😛
  • Når de har brukt 5 ord på rad, enten vannrett, loddrett eller diagonalt, så kan de få BINGO! 😀
  • NB! Noen elever er lure, og klarer kjapt å bruke mange ord i bare 2-3 setninger. Jeg pleier derfor å si at man må ha skrevet minst en halv side (7. trinn) før man har lov til å rope bingo. Dette kravet kan varieres ut i fra hvilket trinn man skal bruke disse skjemaene på. 😛
  • De som får bingo kan få navnet sitt på tavlen, få en liten kjeks, eller lignende. Jeg pleier å la dem få navnet på tavlen, også setter vi tellestreker bak navnene etter hvert som de får flere bingoer. 😀
  • Bingoskjemaene er skraverte i ytterste ramme, slik at man også kan spille med “bilde” eller “ramme”. Ramme er rammen rundt, og bilde er firkanten i midten. 😎

Differensiering:

Skjemaene kan med fordel brukes flere ganger. De som strever i engelsk kan da få det samme skjemaet på nytt, mens de det går lettere for, kan få et nytt skjema å jobbe med. 😉

😀 Foreløpig finnes Bingo-writing i 4 utgaver 😀

Irregular verbs 1 & 2

På disse bingoskjemaene finner du irregulære verb i preteritum / simple past. Ved å bruke denne bingoen får elevene på en fin måte øvd på disse verbene. 😀

Jeg har som vanlig brukt listen over de 84 sterke verbene mine elever pugger på 7. trinn som utgangspunkt for denne bingoen. Denne oversikten kan du finne her 🙂

Her kan du se en demo av en av bingoene. Den kan lastes ned i den zippede mappen rett ovenfor! 😀

Contractions 1 & 2

Disse bingoskjemaene tar for seg de vanligste sammentrekningene på engelsk, som can’t, don’t, he’ll, she’ll, you’re, osv. 😎

Contractions 1-25 inneholder de vanligste sammentrekningene, mens Contractions 26-50 inneholder de som er litt mer avanserte (det er vanskelig å trekke et klart skille her, men de første 25 er nok litt lettere enn 26-50). 😉

For ordens skyld har jeg lagt ved en fil med oversikt over de sammentrekningene jeg har brukt for å lage disse bingoskjemaene. På denne filen er det god plass bak hver sammentrekning, i tilfelle elevene ønsker å skrive hva det betyr på norsk. 😉

Her kan du se en demo av en av bingoene. Den kan lastes ned i den zippede mappen rett ovenfor! 😀