Kryssord og sånt

Her kan du laste ned kryssord, ordletekryss/wordsearch og oppgaver med omstokkede ord/bokstaver med de sammensatte grafemene. 😀

Det er viktig å automatisere de sammensatte grafemene for å få god leseflyt. 😀

Disse oppgavene har jeg laget fordi jeg kjører kurs på 5. trinn for elever som ikke har automatisert de sammensatte grafemene.

Oppgavene kan garantert og med stor fordel brukes i hel klasse, og på eldre eller yngre elever også. De fleste elever trenger å trene på ordene i disse oppgavene, og det er også tatt med noen litt avanserte ord for å utvide ordforrådet! 🙂

Jeg pleier å sette sammen hefter på følgende måte:

  • Først tar jeg wordsearchen, for nederst på den står ordene. Vi leser ordene som en leseoppgave, og snakker om alle ordene ganske grundig. Deretter leter elevene etter ordene og blir på den måten godt kjent med dem. Ordene går bare bortover og nedover, så det går ganske fort å finne dem. (Noen av wordsearchene har skjulte ord som ikke har noe med saken å gjøre. Dette er bare for moro og for å se om elevene følger med.) 😛
  • Deretter kommer kryssordet. Her må elevene lese beskrivelsene og finne ut hvilke ord det er. Hvis de står helt fast kan de smugkikke på wordsearchen (men de må tenke lenge først). 😀
  • Til slutt i heftet tar jeg oppgaven med de omstokkede ordene/bokstavene. 😀

~ oppgavene nedenfor kan imidlertid selvsagt brukes som en selv måtte ønske! 🙂