Divisjon med desimaltall

Her ligger det et oppgaveark som handler om divisjon med desimaltall på 3 måter:

a) Divisjon med desimaltall når det ikke går opp, og du setter på en null samtidig som du setter komma i svaret 😀

b) Divisjon med desimaltall når det er komma i divisor, og du må sette komma i svaret når du går forbi komma i divisor 😀

c) Divisjon med desimaltall når det er desimaltall både i divisor og dividend, og du må gange med 10 eller 100 for å fjerne komma i begge tallene 😀

Dette er et “gammeldags” oppgaveark som tar utgangspunkt i standardalgoritmen. Forståelse er viktig, og dette jobber vi mye med. Jeg synes imidlertid det også er viktig at elevene lærer de gode, gammeldagse regnemetodene ved siden av alt det andre vi driver med i matematikk. 😛

Regnemetodene er ikke forklart på selve arket, dette på tas på tavlen eller på andre måter. 😀

Dette arket er opprinnelig laget for 7. trinn, men kan helt sikkert passe for andre også. Kanskje kan det brukes på sterke elever på 5. og 6. trinn som en ekstra utfordring? 😎

Fasit følger med slik at elevene kan sjekke seg selv etter endt regning! 😉