Lesegrupper

Jeg er veldig fornøyd med å dele elevene mine inn i FASTE lesegrupper. 😀

De faste lesegruppene har faste leseplasser rundt omkring på skolen. Disse leseplassene må selvsagt tilpasses den enkelte skole. Vær kreativ og tenk ut fine krinkler og kroker det er fint å sitte og lese i på din skole! 😛

Urokråkene sitter og leser i klasserommet, og det VET elevene. De som misbruker friheten de får ved å få sitte og lese i gangen et sted, får ikke lov til å sitte der lenger, men må være i klasserommet. Lærer går rundt og sjekker, og smuglytter gjerne litt bak hjørnet før hun gir seg til kjenne. 😉

Nederst på denne siden har jeg lastet opp oversikt over lesegruppene mine med nummer i stedet for navn, for å illustrere hvordan jeg pleier å gjøre det. 😀

Hvis en tekst har veldig mange roller pleier jeg ofte å slå sammen to og to lesegrupper. Da er det oftest alle elevene på én rad (i tabellen i dokumentet nedenfor) som jobber sammen. 😉

Målet er at alle på gruppa skal prøve alle rollene i en tekst! 😎

De får ikke lov til å bruke lang tid på å krangle om hvem som skal ha hvilken rolle. LESE ENGELSK er fokus, og hvis de kommer raskt i gang med å lese fremfor å diskutere, så er sjansen større for at alle rekker alle rollene. 😛

Det er veldig fint å gjøre det på denne måten. ALLE får lest mye engelsk, og de slipper å sitte stille på plassene sine hele tiden. 😀