Geometri 7. trinn (mye bra)

😀 Her ligger mål for geometri 7. trinn, og tilhørende oppgaveark og prøver. 😀

Denne teksten er sakset mer eller mindre direkte fra gamle Kittys oppgaver, til glede for gamle og nye brukere! 😛 Da jeg flyttet over dette stoffet hadde jeg litt glemt hvor mye som lå under dette punktet, og jeg ble overrasket over hvor mye det var, hehe! 😉 Jeg kommer til å bruke mye av dette på nytt neste gang jeg skal ha 7. trinn. 😀

Oppgavene nedenfor kan selvfølgelig brukes på den måten man selv ønsker, men i det følgende forteller jeg hvordan jeg har brukt disse oppgavene på 7. trinn. 😎

1)    Dele ut målark, snakke mye rundt dette. Elevene setter arket inn i en perm. Vi kommer stadig tilbake til målarket. NB! Vi øver ikke spesifikt på å regne omkrets nå på 7. trinn, men jeg minner elevene stadig på hva omkrets er, og hva de må gjøre for å finne omkretsen; måle alle sidene og summere. 😀

2)    Ark 1: Areal av parallellogram og rombe. Ganske greit stoff. 😀

3)    Ark 2: Omkrets og areal av sirkel – jobbe mye med dette. Ark + mange runder med ekstra oppgaver på tavla (oppgaver på tavla er nærmere forklart nedenfor). Praktisk oppgave: Klippe en tråd om er like lang som diameteren og se at denne går ca. 3 ganger rundt sirkelen. 😀

4)    Ark 3 og 4: Miniprøve om omkrets og areal av sirkel. 😀

5)    Ark 5: Overflaten av rett prisme. Jobbe en del med dette. Ark + ekstra runder med oppgaver på tavla. Lage prisme selv av papir i tillegg til oppgavene. 😀

6)    Ark 6: Volum av rett prisme + repetere areal av trekant (ev. flere oppgaveark 😀 her 😀 om areal av trekant hvis dette er nytt stoff). Ganske greit stoff. Lager også en boks av papir/kartong som er 10cm x 10cm x 10cm og sjekker om denne rommer ca. en liter. Blir litt vått den dagen, men moro og superviktig! 😀

7)    Ark 7: Overflate og volum av sylinder. Ha mange praktiske oppgaver ved siden av. Flere runder med forklaringer og oppgaver på tavla. Særlig overflate av sylinder synes de er vanskelig. Klippe opp dorullkjerne for å vise at det egentlig er et sammenrullet rektangel. Elevene lager selv sylindere av papir (link til nettsted med maler ligger nedenfor). Ta med sylinderformede bokser hjemmefra, gjett volum, regn volum, sjekk etterpå med et litermål om det stemmer. Gjøre det samme med andre kartonger, bokser, etc. 😀

8)    Ark 8 og 9: Prøve-prøve så elevene får se hvordan de ligger an; kan de alt de skal kunne til prøven? 😉

9)    Ark 10 og 11: Stor avsluttende prøve!!! På den avsluttende prøven i dette emnet er ikke omkrets med, og heller ikke areal av parallellogram og rombe. Det er mye å gjøre på prøven, og noe måtte kuttes bort. Dette er uansett såpass greit stoff som er ganske kjent fra før. 😀

Generelt tror jeg altså ikke det holder å bare bruke disse arkene én runde hver for å komme i mål med dette emnet med tanke på målarket og prøven. Praktisk jobbing ved siden av, flere runder med forklaringer og repetisjon av formler + mange ekstra oppgaver på tavla må til. 😎

Elevene må også regne med litt/mye god gammeldags PUGGING!!! 😛

Forståelse er kjernen, helt klart, men formlene og begrepene her må også pugges. F.eks. må de pugge hva som er diameter og hva som er radius til en sirkel. Det holder ikke bare å skjønne det. 😉

Jeg bruker mye tavla i undervisningen, eksempel:

Tema: Omkrets og areal av sirkler, litt ut i emnet. 😉

Vi repeterer formlene for omkrets og areal, skriver dem på tavla, snakker om hvorfor de er som de er og om hvordan formlene brukes.

Deretter skriver jeg f.eks opp på tavla:

d = 5 cm

r = 3 cm

r = 6,5 cm

d = 3,5 cm

d = 8 cm

r = 5 cm

–> Tar det som regel på sparket, men har på forhånd selvfølgelig tenkt gjennom det, og har kontroll på at dette er noe som er MULIG å ta på sparket. 😉

Det tar 1 minutt å skrive opp dette, og det gir gode, konkrete timer hvor elevene får øvd seg på å bruke formlene. Jeg trenger da ingen lærebok, og heller ingen løse oppgaveark som blir liggende å slenge. Så mitt tips er: Bruk tavla mer!!! 😛

Skal man regne volum og/eller overflate av prisme, tegner vi først et prisme på tavla, og repeterer hvordan vi regner volum og/eller overflate. Så skriver jeg:

B = 5 cm, L = 7 cm, H = 3 cm

B = 2 cm, L = 5 cm, H = 5 cm

B = 3 cm, L = 6 cm, H = 6 cm

 … så mange oppgaver som vi trenger … og gir elevene beskjed om å regne volum og/eller overflate. Ofte må de også tegne prismene, enten hele i 3D, eller i utbrettet form. 😉

Fungerer kjempebra! 😎

Slike tavleoppgaver kan brukes innen nesten alle emner.

Målarket ”Omkrets, areal, overflate og volum for 7. trinn” blir da veiledende for arbeidet vårt med dette temaet, og mye av jobbingen foregår ut ifra oppgaver på tavla. Jeg gjennomgår ofte punktene på dette arket, og spør elevene om de kan dette. Det de ikke kan, øver vi mer på. 😀

Anbefales:

Her kan man finne maler slik at man kan lage sylindere, prismer etc:

😀 https://www.korthalsaltes.com/index.html 😀

😀 https://www.korthalsaltes.com/model.php?name_en=cylinder 😀

Det er også fin trening for elevene å lage slike maler selv. Da må de virkelig tenke, prøve og feile! 😛

Alt i alt er det nok stoff på denne siden til 1-2 måneder med jobbing, og jeg synes også man bør bruke minst 1-2 måneder på dette som er et så viktig emne. 😀

NB! Du kan enten laste ned alle filene på en gang fra “Geometri 7. trinn samlemappe”, eller trykke på de enkelte mappene nedenfor! 😀

😀 Her ligger også andre oppgaver innen geometri 😀