Prosent

😀 Her kan du finne opplegg og oppgaver om prosent, som opprinnelig ble laget for 7. trinn! 😀

–> Introduksjon til prosentregning:

Nedenfor ligger et hefte som egner seg som introduksjon til prosentregning, og fasit til dette heftet. Heftet er beregnet på 7. trinn. 😀

Heftet terper veldig på at prosent betyr hundredel. Hvis elevene først LÆRER seg det, og deretter forstår/lærer at man finner 1% av et tall når man deler tallet på 100, så er vi veldig godt i gang! For når elevene vet hvordan man finner 1% av noe, så er det også lett å finne 5% av noe; man ganger bare den ene prosenten med 5! Hurra!!! 😛

Etter at elevene har lært hvordan man finner X% av et tall, går vi videre med å trekke fra og legge til X% av gitte tall. 😉

Til slutt i heftet ser vi på sammenhengen mellom brøk og prosent. Det er også noen blandede oppgaver i heftet. 😀

–> Matteprøve for å sjekke hva du har lært om prosent til nå:

Etter å ha jobbet med prosent en stund, tok jeg en prøve for å se hvor langt elevene hadde kommet. Jeg presiserte for elevene at de skulle se mer på det som en jobbetime uten hjelp fra lærer enn en ordentlig prøve, og at jeg tok denne prøven for å finne ut hva de har lært, og hva vi må jobbe mer med. Vi skal ha en annen prøve senere som en avslutning på emnet. 😀

Prøven med fasit kan lastes ned her:

–> Vi jobbet så videre med:

  • Tre oppgaveark om sammenhengen mellom brøk, desimaltall og % (mappene “Sammenheng brøk prosent desimaltall” + “Tallinje brøk og desimaltall” – se nedenfor) 😀
  • Gruppearbeid – Lage plakat med % og brøk (se nedenfor) 😀

–> Før vi til slutt hadde:

Matteprøve om prosent (avsluttende for denne gang)! Se nedenfor!! 😎

–> Tips: Bruk tavla mer i undervisningen!

Når jeg ser vi trenger å øve ekstra på f.eks å legge X % til et tall, trenger vi ikke noe eget oppgaveark til det, men vi bruker tavla og jeg skriver eksempelvis:

Legg 30% til følgende tall:

  • 400
  • 550
  • 699
  • 1250
  • 2560

Og så videre …

Så regner elevene i vei, og prosentregningen fester seg bedre og bedre! 😛

–> Oppgaveark med morsomme regnefortellinger:

Jeg har også lagt ut et oppgaveark med morsomme regnefortellinger hvor elevene skal legge til og trekke fra prosent; “Regneoppgaver med Prosent”. 😎

Her har jeg brukt elevenes navn. Hvis man ønsker kan man skifte ut disse navnene, og bruke navnene i egen klasse. 😛

Regnefortellingene har 22 navn til sammen, men det er mulig å føye til flere personer i noen av regnefortellingene hvis det er flere elever enn 22 i klassen. Timene blir morsommere på den måten! 😎

–> Samlemappe med alt om prosent: