Kryssord

Her kan du finne kryssord som tar for seg forskjellige aspekter av norskfaget. 😀

Mappene er zip-mapper som inneholder kryssord, og en del ganger en Word-fil med informasjon om kryssordene. Informasjonen i Word-filene bør leses. 😀

Kryssordet med forenkling av dobbel konsonant har jeg brukt mye! 😀

Kryssordene med samlebegreper er noen av mine personlige favoritter! 😀

Grublekryss anbefales, det er også en av mine personlige favoritter! 😀

NB! På selve kryssordene nedenfor brukes dessverre begrepet “perfektum partisipp” istedenfor “presens perfektum” som vel er den formen som foretrekkes i dag. Dette får jeg ikke endret, siden jeg ikke lenger har tilgang til de opprinnelige filene. Om ikke annet kan elevene lære at denne verbformen kan ha flere navn. 🙂

Kryssordene med stum t er svært nyttige! 😀

Imperativkryssordene som ligger her er også mye brukt av meg! Anbefales! 😀