Compliments

Det å gi hverandre komplimenter faller inn under begge de tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap & Folkehelse og livsmestring. 😀

Det er dessuten noe som med fordel kan jobbes med, uavhengig av om det faller innunder et tverrfaglig tema eller ikke. 😉 Opplegget nedenfor kan brukes både på engelsk og norsk! 😎

I min 3. klasse gjorde vi det på følgende måte:

Jeg skrev “Compliments” på skjermen, og vi snakket om hva det er, både på engelsk og norsk. 😛

Deretter kom elevene med forslag til hva slags komplimenter vi kan gi til hverandre, og jeg skrev dem ned etter hvert som de kom med forslag. Merk at vi også fikk frem forskjellen mellom is/are. Til slutt skrev jeg “Thank you”, fordi det er vel så viktig å vite hva man kan svare når man får et kompliment. 😀

Til slutt fikk elevene beskjed om å studere listen, og velge et kompliment på engelsk som de ga læringspartner. 😀

–> Etter skoletid satte jeg med ned og renskrev listen, og tok forskjellig farge på skriften for å gjøre friskere. 😀

–> Jeg skal printe den ut i A3, laminere den, og henge den opp flere steder i klasserommet. 😀

–> Den videre planen er å komme tilbake til denne ofte, og bruke den til å gi hverandre komplimenter. De kan f.eks. gi komplimenter til læringspartner, gå rundt og gi hverandre komplimenter i klasserommet, ta med seg et kompliment hjem og gi til en der hjemme, eller lignende. 😀

Nedenfor kan du finne min klasses “Compliment poster”. Jeg lot den være mest mulig slik elevene selv foreslo, slik at de skal få et eieforhold til den. 😎

Pst! 😉 😉 😉

I link 3 finner du et helt kapittel som tar for seg vennskap, og i Workbook finner du også en oppgave hvor elevene skal lage sin egen “Compliment poster”. 😀

Alle link-bøkene er gjennomsyret av de tverrfaglige temaene. 😀

Trykk 🙂 her 🙂 for å lese mer om link og bestille flotte bøker. 😎