Ordskjema

Det å lære ord er såååå viktig, så disse ordskjemaene liker jeg spesielt godt! 😀

De er nyttige på så mange måter! Ordskjemaet er bygget opp slik:

Når det gjelder å skrive en forklaring til ordet er mulighetene mange. Elevene kan slå opp på nett eller i bøker, og forme en forklaring med egne ord, eller de kan prøve å lage en forklaring helt selv. Dette siste er ganske vanskelig. 😎

Jeg prøver å lære elevene opp til at de ikke skal bruke selve ordet i ordforklaringen. Skal de f.eks. forklare ordet “babybleier” så kan de ikke skrive: “Det er bleier som babyer bruker.”, da blir det på en måte en sirkulær definisjon. Her må de være kreative og forklare med egne ord. 😛

Nedenfor kan man laste ned flere utgaver av dette skjemaet. 😀

Tanken er at man kan fylle ut med de ordene elevene skal jobbe med, eventuelt legge til flere rader hvis det trengs, og printe i vei! 😛

Kanskje kan elevene også fylle ut med ord selv? Enten vanskelige ord de finner i teksten, eller øveordene på ukeplanen.

Selv skal jeg bruke dette skjemaet MED eksempelet med Napoleonskrigene over ganske lang tid som lekse, og etter hvert som alle elevene (og foreldrene) husker hva det innebærer å f.eks. finne ord i ord, så går jeg over til å bruke skjemaet UTEN eksempelet.

Tips: Som tilleggsoppgave kan elevene også få å skrive X antall setninger med hvert ord. 😎

Dokumentet “Oppgaveark i norsk uke 14” er en litt annen utgave jeg brukte en gang på 7. trinn. Dette er ment både som en mal og som en illustrasjon.

NB! Tilsvarende ordskjema på engelsk finner du her:

😀 Work with words 😀