Ordklasser

😀 Her kan du finne tre oppgavehefter om adjektiv, verb og subtantiv, samt idéer og lenker til andre aktiviteter. 😀

–> Adjektiv:

Vi startet med ordklassen adjektiv. På side 2 er det en kodeoppgave. Denne oppgaven har stor verdi i seg selv, ved at elevene må bruke koordinatene for å finne ordene, men er også laget med tanke på de elevene som ikke kan lese så godt ennå. Vinn-vinn! 😉

Jeg har brukt elevenes navn inni heftet, og dette kan med fordel endres. Det er nemlig morsomt for elevene å finne sine egne navn i oppgavene. 😀 Hvis du har flere elever enn meg, så kan du ta flere navn i én setning, for eksempel “Lise og Lotte har __________ gensere.”

–> Verb:

Ordklasse nummer to var verb! Også her er det kodeoppgaver, og på side 4 har jeg brukt elevenes navn. Her kan du også endre navn og legge til flere navn i hver setning hvis du har flere elever enn meg. 😉

På side 3 skal elevene bøye verb. Dette er gjort på en svært lettfattelig måte. Jeg ønsket å bevisstgjøre mine elever på dette, siden jeg har så mange flerspråklige elever. Jeg tror imidlertid dette er lurt uansett, og jeg hadde nok gjort det på akkurat samme måte om jeg hadde hatt et annet elevgrunnlag. 😉

–> Substantiv:

Det er best å gjøre dette heftet som nummer tre i rekken av de tre, fordi på den siste siden skal elevene sortere substantiv, verb og adjektiv. 😉

På side 2 skal elevene bøye substantiv, og jeg har tatt med en del uregelrette substantiv for å ha fokus på det. Dette er nok en aktivitet som er nyttig både for dem med ett språk, og for dem med flere språk! 😀

–> Kjempemorsom aktivitet:

Etter at dere har hatt om ordklassene, er det gøy å gjennomføre en supermorsom 😀 AKTIVITET 😀 hvor elevene må bruke navn, verb, adjektiv, skapninger, preposisjoner og steder. 😀

–> Fysisk aktivitet:

Se også 😀 FYSISK AKTIVITET 😀 med ordklasser! Denne kan med fordel gjentas flere ganger, og passer også supert på uteskole! 😀

–> Preposisjoner:

Vi snakket om hva preposisjoner er, og ble enige om at det er ord som forteller hvor noe er plassert i forhold til noe annet. Deretter brukte jeg denne aktiviteten på norsk, jeg bare oversatte der og da: 😀 Prepositions Activity 😀

Det var både kjempemorsomt og nyttig! 😛

–> Plukkfisk med ordklasser:

Plukkfisk har jeg brukt mye i mine klasser! Instruksjon finner du her: 😀 Plukkfiskinstruksjon 😀

Jeg brukte Plukkfisk for å introdusere ordklassene verb, substantiv og adjektiv på 3. trinn, og hadde kun fem kolonner i skjemaet. Nummer 1 har verb, nummer 2 har verb og substantiv, og nummer 3 har verb, substantiv og adjektiv. Hvert skjema kan med fordel brukes flere ganger! 😎